Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie

                                                                                    
Genderová ideologie zaujala místo marxistické ideologie a obdobně jako marxismus v minulém století pozvolně proniká sociálním i církevním tkanivem, aniž by si toho pastýři a vzdělaní lidé všimli a zaujali postoj patřičné kulturní reakce,“ řekl mons. Tony Anatrella SJ, psychoanalytik a znalec sociální psychiatrie, na konferenci o rodině a zdravotnictví, organizované severoitalskou diecézí Brescia.

Genderová ideologie existuje více než půl století a církevní nauka se jí již desetiletí zabývá – důkazem je například důležitý dopis Kongregace pro nauku víry o spolupráci mezi mužem a ženou, publikovaný před sedmi lety (31. 5. 2004). Tato problematika nicméně nenachází místo v pastoračních programech, nediskutuje se o ní a celkově v tomto ohledu panuje spíše neznalost či strach.

Tato antropologická perspektiva, podmíněná pouze historicko-sociologicky, je však nebezpečná a odporuje zájmům člověka, zdůraznil francouzský jezuita, a vyzval katolíky, aby tento fenomén posuzovali a interpretovali s encyklikou Benedikta XVI. Caritas in Veritate jako základním věroučným textem v ruce.

Mons. Anatrella označil manželství mezi mužem a ženou jako jedinou cestu, na níž se pohlaví vzájemně doplňují, a poukázal na šířící se homosexualitu, zvláště mezi mladými lidmi. Tento postoj je možné překonat, např. i pomocí psychoterapie, avšak často chybí dostatečná vůle, domnívá se poradce dvou vatikánských Papežských rad (pro rodinu a kulturu). Vlády podléhají nátlaku četných skupin, které lobbují pro uzákonění homosexuálních svazků a možnost adopce dětí těmito páry. Neuvědomují si však, že evropská legislativa má již dnes destruktivní vliv. V evropské sedmadvacítce se v desetiletí 1998-2008 uzavřelo 10,5 milionu rozvodových řízení, která postihla 14,5 milionů dětí. Blížíme se pozvolna k poměru jeden rozvod na dva sňatky. Třídní boj se změnil ve válku mezi pohlavími, ve jménu ideologie, která zamítá existenci lidské přirozenosti, neboť člověk je podle ní pouhým kulturním produktem a mužství a ženství jen „sociálními konstrukty“. Také marxistickou ideologii však zlomily menšiny, které se nechtěly smířit s tehdejší kulturní nivelizací. Jestliže budou existovat skupiny, které investují čas do nové evangelizace, osvětlující tuto chybnou „antropologickou herezi“, bude překonána rovněž genderová ideologie, doufá francouzský jezuita, Tony Anatrella.

(Čerpáno z časopisu Res Claritatis MONITOR 6. listopadu 2011)

 

Poznámka: Ano, třídní boj se změnil ve válku mezi pohlavími...

Ano, také marxistickou ideologii však zlomily menšiny, které se nechtěly smířit... Tou menšinou je dnes i rostoucí hnutí statečných mužů a žen, milujících otců a matek i v Unii otců - otcové za práva dětí, Spravedlnost dětem, Střídavka.cz a další. (Jestliže budou existovat skupiny, které investují čas do nové evangelizace, osvětlující tuto chybnou „antropologickou herezi“, bude překonána rovněž genderová ideologie)