INFORMACE

Sociální pracovník s dlouholetou praxí a zkušeností podle možnosti na mobilu 724245175


Otcové - zájemci o natáčení v televizi

Pro pořad na TV hledáme tatínka - samoživitele, s více dětmi, bydlícím v nezrekonstruovaném bytě, který má silný životní příběh a byl by ochotný eventuálně se zúčastnit natáčení. Cílem tohoto pořadu je nejen rodině zrekonstruovat byt, ale i jinak jim pomoci v nelehké životní situaci. Ozvěte se na 724245175.


Pravidelné páteční konzultace Unie otců u Jindřišské věže.

Odborná doprovázení a konzultace v pátek od 17 do 20 hodin POUZE po přechozí domluvě, Jindřišská 973/30, Praha 1

Vážení rodiče, využijte příležitost odborné konzultace a posezení v přátelské atmosféře klidného místa v centru Prahy, nedaleko od Václavského náměstí, nedaleko od Hlavního nádraží, nedaleko od metra A, B, C.

Využijte příležitost zklidnit se, setkat se, seznámit se, poučit se, podpořit se a propojit, podělit se o starosti i radosti spojené s partnerskými vztahy i s výchovou vlastních dětí.

Vchod naproti kostelu sv. Jindřicha, vedle zastávky MHD "Jindřišská". zvonek Pastor. centr.

Vstupné je dobrovolné. Podle možností přispěte na účet Unie otců (IČ 48132161) 2508622379/0800. Těšíme se na vás.


Přijďte na Národní pochod pro život a rodinu tuto sobotu

27.4.2019 v Praze ve 13:45 - u východu z metra Malostranská,

půjdeme s našimi transparenty DĚTI MAJÍ PRÁVO NA OBA RODIČE.

Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí. Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení. Pořádá Hnutí pro život.

Záběry z loňska: https://www.facebook.com/unie.otcu/videos/1926899427343507/


Program:
10:30 Pražský hrad - katedrála
pontifikální mše svatá
vzhledem k bezpečnostním kontrolám doporučujeme přihlášení na http://pochodprozivot.cz

12:30 Klárov - park před stanicí metra Malostranská
oběd pro přihlášené
program pro děti a dospělé

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí

16:00 Zakončení u sochy sv. Václava


XII. národní setkání hnutí Modlitby otců

opět na Svatém Hostýně 8.3. – 10.3. 2019. Křížová cesta v přírodě, společné Modlitby otců, mše svaté, pár slov a sdílení k tématu „Jak se vypořádat s požadavky na věřícího muže 21. století – kdy a jak svědčit o pravdách evangelia“ http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm


Vánoční setkání a vzpomínka na děti 24.12. od 11 hodin

Stalo se už tradicí, že o Vánocích pořádáme veřejné setkání. Na něm vzpomínáme na děti, které se přičiněním jednoho rodiče odcizily od druhého z rodičů nebo kterým je bráněno v tom, aby s ním mohly být. O Vánocích a nejen o nich.

Je to klidná vzpomínka doprovázená koledami, ale i nadějí na změnu k lepšímu. Rodiče a prarodiče si s sebou berou fotografie svých odcizených dětí a vnoučat. Za děti, které sice žijí, ale z jejich světa na dlouho odešly, zapálí svíčku. Akci přicházejí podpořit i další lidé, kteří se s podobnými problémy setkali sami nebo ve svém okolí.

Letos se sejdeme přímo na Štědrý den, v 11 hodin na Václavském náměstí v Praze u pomníku svatého Václava.

https://stridavka.cz/vanocni-setkani-a-vzpominka-na-deti-3/?fbclid=IwAR0CBmjr7PHfZlN50-qUfSOylc1ToQmBvBBfB1ap7xS1D-qmTagOs7tKGtc
7.12.2018 od 16:30 Přednáška opatrovnické soudkyně a obhájce manželství   

- přednáška s tzv. obhájcem manželství - knězem, který při církevních rozvodech obhajuje trvání manželství. Následuje diskuze.

- přednáška opatrovnické soudkyně pražského soudu ze Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců. Pozor: nebude prostor pro konzultace a dotazy na soudkyni.

"Rozvedení partneři dělají různé úskoky, aby nemohli umožnit tomu druhému střídavou péči, například se odstěhují někam daleko." „Křivé obvinění někdy končí jen podmínkou, ale někdy se vůbec k soudu nedostane. Lidé se sankce vůbec nebojí.“ Opatrovnická soudkyně se přimlouvá za přísnější tresty, pokud se ukáže, že obvinění bylo falešné.

24.12.2018 od 11:00 vánoční setkání na Václavském náměstí

- následuje Setkání u Jindřišské věže pro ty, kteří nespěchají.

Všechna setkání jsou vždy příležitostí k seznámení, k načerpání sil i zkušeností.


23.11. Sociálně ekonomický audit státního rozpočtu 2018  

Přednáška a diskuze Ing. Ivo Patta, SPOV ČR, zaznělo na 11. ročníku mezinárodní vědecké konference RELIK 2018, Reprodukce lidského kapitálu, vzájemné vazby a souvislosti. 8. – 9. listopad 2018. Viz též „Sociálně ekonomická hlediska podpory rodin“  

Jindřišská 973/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, (naproti kostelu sv. Jindřicha, vedle zastávky MHD "Jindřišská").

Ing. Ivo Patta s rodinou

Ukázka:

Daňové slevy na dítě.

Mezi dvěma státními institucemi, Ministerstvem financí ČR a Českým statistickým úřadem (ČSÚ) existuje zásadní rozpor ohledně výše nákladů na výchovu dítěte v rodině pracujících rodičů. Ministerstvo financí pokládá za dostatečné zohlednění nákladů na první dítě v rodině ve výši 15 204 Kč ročně, tj. 1 267 Kč měsíčně. ČSÚ vykazuje náklady na jedno dítě ve výši 80 000 Kč ročně, tj. 6 666 Kč měsíčně v rodině s 1 - 3 dětmi a příjmem rodičů na úrovni mediánu.

Vývoj rodinných rozpočtů historie a současnost

Zde si dovolím upozornit na zlomový okamžik. Do roku 1992 včetně, stát refundoval pracujícím rodičům 50 % nákladů na výchovu dětí v rodině. Od 1. 1. 1993 stát na základě výše uvedené nové daňové a sociální legislativy rodičům snížil zohlednění nákladů na výchovu dětí v rodině o tři čtvrtiny, z 50 % na 12,5 %.

Cituji M. Hiršla:  Nelze v této souvislosti nepřipomenout, že právě v letech 1994 – 1996 klesl počet narozených dětí v České republice o 30. tis. ročně,  tj. o čtvrtinu, a dosáhl mimořádně nízké úrovně, která se od té doby TRVALE udržuje. Přechod od daně ze mzdy na daň z příjmu fyzických osob znamenal drastické omezení daňového odpočtu z důvodu péče o nezaopatřené děti. Uvedená skutečnost výrazně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zda vůbec mít děti a kolik …. Bylo to způsobeno vyšším růstem míry zdanění pracovních příjmů rodičů v porovnání s bezdětnými (Hiršl M. 2004).

Nadměrné zdanění mezd rodičů


Přijměte pozvání na Pochod za ukradené děti 28.10.2018 v Praze.

Prázdné kočárky nejsou podmínkou.


Slavili jsme 20 let střídavé péče v legislativě ČR

Jak k tomu došlo, o tom nám vyprávěl Mgr. Daniel Nebeský na zahradní slavnosti v centru Prahy. Děkujeme našim aktivním předchůdcům z Unie otců i dalším, kteří se před více než 20 lety zasloužili o prosazení střídavé péče do legislativy ČR. Jsme přesvědčeni, přes růná negativa, která se o střídavé péči šíří, že by nebylo tolik zničených rodinných vztahů, kdyby ji soudy více nařizovaly.


20 let střídavé péče v ČR

oslavíme zahradní slavností v centru Prahy ve čtvrtek 2. srpna 2018 od 17 do 20 hodin.

.Poděkujme našim aktivním předchůdcům z Unie otců i dalším, kteří se před více než 20 lety zasloužili o prosazení střídavé péče do legislativy ČR. Jsme přesvědčeni, přes růná negativa, která se o střídavé péči šíří, že by nebylo tolik zničených rodinných vztahů, kdyby ji soudy více nařizovaly. 20 let střídavé péče v ČR oslavíme zahradní slavností na adrese Jindřišská 973/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, (naproti kostelu sv. Jindřicha, vedle zastávky MHD "Jindřišská").


Unie otců hájí rodinné hodnoty na ČT 24:

Ing. Valentin Papazian 20. června 2018:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130620/obsah/628017-stridava-pece-pro-a-proti-valentin-papazian-patricie-vanakova-a-jana-prochazkova

Ing. Aleš Hodina 19. června 2018 (od 9:00 videa):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/318281381930619/


Den otců 2018 v Praze -– shromáždění proti diskriminaci mužů

Zveme vás opět na oslavy Dne otců na Václavském náměstí v Praze u sv. Václava v neděli 17.6. 2018 od 10 hodin

Program:

1) Význam otcovství a oslav Dne otců

2) Ohnivá show

3) Vyhlášení ceny Otec roku 2017

4) Několik příběhů rodičů a dětí postižených soudním systémem (diskriminace na základě pohlaví ze stran soudů, OSPODů, soudních znalců)

Děkujeme za Vaši snahu podílet se zodpovědně na výchově svých dětí.


Den otců 2017 - Český rozhlas Plus - duel s feministkou:

https://www.facebook.com/unie.otcu/videos/1582296508470469/Pochod pro život a rodinu v Praze 7.4.2018

V sobotu od 14.00 půjdeme opět s našimi transparenty na Pochod pro život a rodinu.
Můžete jít také, pěšky pomalu asi 1,5 km, na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí.

SRAZ Unie otců ve 13.45 u východu z metra MALOSTRANSKÁ venku.

Více zde: http://pochodprozivot.cz/

16.3.2018 se známou advokátkou Klárou Samkovou:

Terapeutické odpoledne pro ty, kteří nespěchají

24.12.2017 od 15 do 17 hodin u Jindřišské věže

Vážení rodiče, zveme vás na další přátelské posezení. Využijte příležitost zklidnit se, setkat se, seznámit se, podpořit se a propojit, podělit se o starosti i radosti spojené s výchovou vlastních dětí. Můžeme si společně povídat o vašich vztazích, trápeních, přáních i touhách. Můžete předat i přijmout radu do vaší konkrétní situace.

Vánoce bývají citlivým obdobím v roce. Možná jste v psychické nepohodě už dnes. Možná vás doprovází úzkost ze samoty. Anebo trávíte čas s rodinou nebo s kamarády, zatímco byste raději chtěli sedět pod stromečkem s vašimi dětmi. Užíváte si návštěvy u příbuzných a sledování filmů, ale raději byste se procházeli s vlastními dětmi. Většina rodin kolem vás je pospolu, ale vy se trápíte a přemýšlíte, co dělat.

Nejste v tom sami! Vánoce nemusí být jen smutné nebo osamocené. Tuto dobu ticha, lásky a volna můžete využít k uvědomění, k vlastní reflexi, k vyčištění věcí, které vám dosud bránily v růstu. Vánoce mohou být časem lásky, prohlubování a čištění vztahů.

Sejdeme se v 14.45 hodin u zastávky MHD "Jindřišská" (tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14, 24).

Vstupné bude opět dobrovolné. Lze přispět na účet Unie otců (IČ 48132161) 2508622379/0800. Lze přispět těm, kteří nemají na cestu. Těšíme se na vás.

Terapeutické odpoledne volně navazuje na Vánoční setkání a vzpomínku na děti (na Václavském náměstí v Praze u pomníku svatého Václava od 13:30).


Unie otců v ČT2

Unie otců předává kytku známé antifeministce Věře Noskové po jejím příspěvku na oslavách Dne bílého heterosexuálního muže v Poslanecké sněmovně.


Seminář o syndromu zavrženého rodiče

Zveme vás na seminář k problematice syndromu zavrženého rodiče v Jičíně 17.11.2017.

V programu předáme své zkušenosti, videonahrávky, odborné příspěvky z naší i zahraniční praxe a zajistíme pro vás dostatek diskuze. Využijte další příležitost setkat se, seznámit se, podělit se o starosti i radosti spojené s výchovou vlastních dětí. Registrujte se včas na adrese PAPAZIAN@UNIE-OTCU.CZ.

Seminář o Syndromu zavrženého rodiče chceme uspořádat z důvodu narůstajících případů a s nimi spojených dotazů. Účast přislíbilo dost rodičů s osobní zkušeností. Na mnoha seminářích a konferencích je dáván prostor k vyjádření kdekomu, jen ne postiženým rodičům. Proto slibujeme dostatek prostoru pro - dobrovolné - osobní sdílení. Budeme promítat videonahrávky s následnou diskuzí.

Přijeďte tedy 17. listopadu 2017, registrace od 9 hodin, program od 9.30 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné, ovšem prospěšnou činnost Unie otců můžete podpořit na účtu 2508622379/0800. Můžete také podpořit ty, pro které je finančně náročná samotná cesta.Pochod za ukradené děti

Na státní svátek 28. října od 10 hodin se v Praze bude konat další ročník Pochodu za ukradené děti, který povede z Václavského na Staroměstské náměstí. Měl by připomenout, že u nás existuje řada dětí, které byly doslova ukradeny oběma rodičům a předány do ústavu nebo pěstounům. A ještě větší množství dětí, které byly ukradeny jednomu rodiči druhým rodičem, dokonce za podpory soudů a sociálky.

Začneme u sochy svatého Václava, kde by mělo proběhnout několik krátkých proslovů. Pak se vydáme pomalou chůzí na Staroměstské náměstí, kde akci zakončíme. Po cestě budeme hledat ztracená práva dětí, o kterých se stále mluví, ale v praxi se kamsi vytrácejí. Zkusíme se proto podívat, zda se někde neschovávají.

Symbolem pochodu je prázdný kočárek. Má symbolizovat chybějící děti, které byly ukradeny svým rodičům nebo jednomu z nich. Uvítáme proto, když si jej účastníci vezmou s sebou, třeba jen prázdné golfky. Potěší nás ovšem, i když nás lidé přijdou podpořit s kočárky obsazenými (svými dětmi), se svými známými a příbuznými nebo prostě jen sami.


Mezinárodní oslavy Dne otců 2017 v Praze

Dnes slavíme! Zveme vás na Mezinárodní oslavy Dne otců na Václavském náměstí v Praze u sv. Václava v neděli 18.6. 2017 od 10 hodin

Program:

1) Význam otcovství a oslav Dne otců

2) Vyhlášení ceny Otec roku 2016

3) Pozdravy zahraničních hostů

4) Několik příběhů rodičů a dětí postižených soudním systémem (diskriminace na základě pohlaví ze stran soudů, OSPODů, soudních znalců)

Děkujeme za Vaši snahu podílet se zodpovědně na výchově svých dětí.Národní týden manželství 2017


ČT 168

Manželka tajně zplodí nemanželské dítě. Manžel je v dobré víře vychovává jako vlastní. Dětí mají právo znát svého biologického otce!


TV reportáž Unie otců před panem prezidentem:

Další skandální případ odebrání dětí, porušení práva na rodinný život, zneužití pěstounské péče, destruktivní činnosti OSPOD a dalších "odborníků," Barnevernet v ČR:

http://www.barrandov.tv/video/70341-nase-zpravy-25-6-2016
6. český Den otců v Praze"

Hodně štestí, otcové. Oslavujme dnes.

Děkujeme za Vaši snahu podílet se zodpovědně na výchově svých dětí.

19.6.2016 v 10:00–12:00, Plzeňská ulice, Praha 5 (před obchodním centrem Nový Smíchov)

https://www.facebook.com/events/270018210018429/?active_tab=highlightsÚstavní soud: "Při úpravě styku rodičů s dítětem platí zásada, že oba rodiče mají právo pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou"

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil výroky III a IV rozsudku Krajského soudu v Plzni, protože jimi byla porušena základní práva stěžovatele na rodinný život a na péči o děti zaručená čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Právní věty:

I. Rozhodují-li obecné soudy o úpravě styku rodičů s dítětem, nutno vycházet z toho, že oba rodiče mají právo pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou a podílet se na jeho výchově; tomu odpovídá právo dítěte na péči obou rodičů.

II. Svěří-li proto soud dítě do péče jednoho z rodičů, pak by mělo být dítěti umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byla tato zásada co nejvíce naplněna. Stát proto může do těchto práv rodičů a dětí podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod zasáhnout pouze, je-li to nezbytně nutné; tak tomu není v případě, kdy úprava styku rodičů s dítětem dosažená u nalézacího soudu není ve zjevném rozporu se zájmem dítěte a žádný z rodičů ji vůbec nebo v principu v odvolacím řízení nerozporoval.

http://www.usoud.cz/aktualne/pri-uprave-styku-rodicu-s-ditetem-plati-zasada-ze-oba-rodice-maji-pravo-pecovat-o-di/


Podporujeme Národní týden manželství

Na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně v únoru 2016


Pobyt malých dětí v ústavu stojí dvakrát víc než život u pěstounů

vydáno: 25.12.2015 Autor: ČTK Praha - Pobyt malého dítěte v ústavu stojí stát víc než dvakrát tolik peněz co život v pěstounské rodině. Sociální práce, která má bránit odebrání dětí, je dokonce patnáctkrát levnější. Zatímco rok v ústavu vyjde na víc než půl milionu korun ročně, dlouhodobá pěstounská péče stojí zhruba 243.000 korun a prevence kolem 33.500 korun. Spočítala to organizace na pomoc dětem Lumos.

"Náklady na pobyt stovky dětí v dětských domovech odpovídají nákladům na terénní sociální práci s ohroženými rodinami, ve kterých žije téměř 1200 dětí," uvedla organizace. Doporučuje víc investovat do prevence, podpory biologických rodin a služeb pro ně.

Česko léta sklízí kritiku domácích i zahraničních institucí za roztříštěnost péče a vysoký počet dětí v ústavech. Podle vedení asociace Dítě a rodina je ČR poslední zemí v Evropě, v níž je možné do dětských domovů posílat děti do tří let. Ministerstvo práce uvedlo, že dětí v ústavech postupně ubývá. Na konci loňska v domovech bylo kolem 1200 dětí do tří let, v roce 2010 téměř 2000.

Roční pobyt v domově pro děti do tří let loni stál 530.544 korun. Organizace Lumos vycházela z údajů o dotacích za rok 2014, které získala z monitoru státní pokladny ministerstva financí. Počítala s 25 z 30 dětských domovů pro malé děti a se 100 ze 144 domovů pro starší chlapce a děvčata. Cena odráží i to, že ústavy nebyly plně obsazené - pro malé děti ze čtyř pětin a pro větší z 86 procent.

Podle autorů budou celkové náklady ještě vyšší. Domovy totiž nefungují jen s financemi od státu, ale mají i částky ze soukromých zdrojů. "Ty se pohybují v řádu několika procent," upřesnila organizace Lumos.

Levnější než ústav je profesionální pěstounská péče na přechodnou dobu. Loni za rok stála zhruba 423.600 korun. Autoři vycházeli z odměn a příspěvků pro pěstouny, které stanovuje zákon. Zahrnuli do výdajů i odvody na sociální a zdravotní pojištění. "Čistá měsíční mzda pěstounů na přechodnou dobu se pohybuje kolem 16.000 korun a 4500 činí příspěvek na potřeby dítěte," upřesnili autoři.

Dlouhodobá pěstounská péče loni přišla na 243.240 korun. Roční pobyt v zařízení po okamžitou pomoc, jako jsou třeba klokánky, stál zhruba o 30.000 víc. Lumos podotýká, že ve skutečnosti je suma vyšší. Také dětské azylové domy mívají i peníze od sponzorů a z dalších zdrojů.

Nejlevnější je terénní sociální práce. Jejím cílem je pomoci rodinám a zabránit odebírání dětí. Organizace Amalthea vyčíslila náklady na rodinu na 75.000 korun, tedy v průměru na 2,24 dítěte. Na jedno dítě tak připadá 33.480 korun. Částka zahrnuje celkové výdaje na mzdy sociálních pracovníků i na provoz. Autoři vycházeli ze svých dat za rok 2013, 2014 a za letošek při práci v 69 rodinách, v nich žilo 155 dětí.

Na ochranu dětí se vydává kolem 8,2 miliardy ročně. Do ústavů plyne víc než polovina sumy, do prevence asi desetina. Ministerstvo práce by rádo část peněz pro ústavy přesměrovalo do služeb pro rodiny. Ohrožené děti mají na starosti resorty práce, školství a zdravotnictví. Ministryně Michaela Marksová (ČSSD) by péče chtěla sjednotit pod svůj úřad. Sloučení doporučuje i Lumos a další organizace.

Organizaci Lumos Foundation založila v roce 2004 autorka knih o Harrym Potterovi J. K. Rowlingová. Nadace prosazuje změnu systému péče, aby děti mohly vyrůstat v rodinách a nemusely do ústavů. Česká pobočka vznikla v roce 2008.

Péče

Částka

Dětský domov pro děti do tří let

530.544

Pěstounská péče na přechodnou dobu

423.600

Dětský domov

394.200

Zařízení pro okamžitou pomoc, například klokánky

273.600

Dlouhodobá pěstounská péče

243.240

Terénní sociální práce s rodinou

33.480

Zdroj: Lumos

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pobyt-malych-deti-v-ustavu-stoji-dvakrat-vic-nez-zivot-u-pestounu/1296532


Kvůli týrání musí každý rok z rodin stovky dětí, počet roste

vydáno: 06.01.2016 Autor: ČTK

Praha - Kvůli týrání, zneužívání a zanedbávání musí každoročně domov opustit stovky dětí. Počet postupně roste. Přibývá ale také případů, které sociální pracovníci řeší. Za posledních deset let se množství kauz víc než zdvojnásobilo. Zatímco v roce 2005 se úřady zabývaly asi 4000 případů, v roce 2014 jich bylo už skoro 8500. Vyplývá to z ročních výkazů ministerstva práce o ochraně dětí. Podle expertů za přibýváním případů je hlavně větší všímavost okolí.

V roce 2014 sociální pracovníci evidovali 8487 týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí - 4044 chlapců a 4434 děvčat. K příbuzným, pěstounům, do azylového domu či ústavu muselo odejít 600 hochů a 648 dívek. Údaje za loňský rok ministerstvo práce zveřejní nejspíš na jaře.

V roce 2013 řešili sociální pracovníci 7527 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Tisícovka kvůli špatnému zacházení musela z domova odejít. O rok dřív byl počet kauz zhruba stejný, k příbuzným či do zařízení putovalo 920 hochů a dívek. V roce 2005 se úřady věnovaly bezmála 4000 případů, čtyři stovky musely kvůli své ochraně k příbuzným, pěstounům či do azylových domů.

Senátorka a prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová už dřív řekla, že česká společnost násilí na dětech stále vnímá jako součást výchovy. Rostoucí počty případů týrání podle ní ukazují ale na větší všímavost okolí, které bití dětí mlčky nepřehlíží. "To vidím jako jednu z cest, jak zabránit utrpení dětí," řekla už dřív Baudyšová.

Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva a nyní ředitelka nadace Monika Šimůnková už dřív zmínila, že by se mělo začít pracovat s rodinou už při prvním podezření. Zabránilo by se tak problémům do budoucna. Takový systém péče a prevence podle Šimůnkové v Česku zatím chybí.

Nedostatek služeb a pomoci rodinám kritizují i další organizace na pomoc dětem. Asociace Dítě a rodina tlačí na rozvoj systému péče o ohrožené děti a na zvyšování kvality služeb. Některé organizace uvádějí, že za odebíráním dětí bývá často i sociální situace a nevhodné bydlení.

Experti na problematiku ochrany dětí uvádějí, že pokud by řada domácností dostala včasnou podporu, nemusely by se z nich děti vůbec odebírat. Pokud už by k tomu úřady přikročily, měli by se chlapci a děvčata po vyřešení problémů vrátit domů, nebo by se měli co nejrychleji dostat do náhradní rodiny.

Posílení služeb pro rodiny a prevence má v plánu i ministerstvo práce. Ministryně Michaela Marksová (ČSSD) by ráda část peněz z ústavní péče přesměrovala do včasné pomoci i následné podpory. Problematiku, kterou má vedle jejího úřadu na starost i resort zdravotnictví a školství, by ráda sjednotila pod své ministerstvo. Do prevence nyní putuje jen necelá desetina ze zhruba osmi miliard korun na péči o ohrožené děti.

Počet případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a počty dětí, které kvůli nevhodnému zacházení musely opustit domov:

Rok

Počet případů

Umístění dětí mimo domov

2005

3977

412

2010

5787

878

2011

6642

982

2012

7525

920

2013

7527

1015

2014

8478

1248

Zdroj: Roční výkazy ministerstva práce o sociálně právní ochraně dětí za jednotlivé roky

http://www.ceskenoviny.cz/krimi/zpravy/kvuli-tyrani-musi-kazdy-rok-z-rodin-stovky-deti-pocet-roste/1299918


Slavnostně vyhlášen Otec roku 2015

Unie otců ocenila celoživotní přínos a pomoc Mgr. Zbyňka Šimůnka


PhDr. Václav Mertin z Katedry psychologie Filozofické fakulty UK pro Unii otců

Podporujme ty, kteří podporují spravedlivý podíl obou rodičů na výchově dětí

Odborné sdělení: "Patříme k zemím s vysokým výskytem rozvodů. Jejich míra se již několik let pohybuje mezi 45 až 50%. Z celkového počtu manželství rozvedených v roce 2013 bylo 57,1% s nezletilými dětmi. Pedagog bývá jedním z prvních dospělých mimo rodinu, který může pozorovat negativní vliv rozpadu rodiny na dítě. Vzhledem ke každodenním kontaktům si všimne změn snadněji než např. lékař, který vidí dítě jednou za čas. Podobně psycholog obtížně odhaduje z jedné návštěvy, bez znalosti vývoje dítěte, míru následků. Učitel tak bývá smutným svědkem následků, kterými dítě trpí při roztržení rodiny a ztrátě jednoho z rodičů."


Unie otců k zasedání synody o rodině (zkráceno)

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

Vážený otče biskupe,

Unie otců – otcové za práva dětí je nejstarší otcovskou organizací v naší zemi, která spojuje a zastupuje muže bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či náboženského přesvědčení. Naše činnost vychází z přirozeného práva dětí na výchovu oběma rodiči, z práva rodičů vychovávat vlastní děti, z mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, z Listiny základních lidských práv a svobod...

Přejeme si, aby si společnost a její instituce více cenila rodičů, kteří vychovávají řádně své děti.

Se zájmem sledujeme zasedání biskupské synody o rodině. Přijměte od nás povzbuzení a podporu v důrazu na nerozlučitelnost manželství, i když je náročná a v naší západní kultuře nepopulární.

Někteří z nás byli fascinováni katolickou naukou o manželství. Hojné zpětné zneplatňování manželství ale vrhá špatné světlo na církev, na její věrohodnost. Při problémech manželů je potřeba více mluvit o věrné lásce a oběti, o možnosti odluky manželů. Nezapomínejme, že i Nový zákon zmiňuje první oklamání ženy. To může mít dnes podobu snahy nejprve utéct z manželství a odcizit děti vůči otci a následně vstoupit do nového vztahu. Nezapomínejme, že i soudci, soudní znalci, pracovnice sociálně právní ochrany dětí a advokáti mohou rodinné vztahy spíše zhoršovat.

Z naší praxe musíme potvrdit nebezpečí šíření teorie a praxe genderu, feminismu. Naopak vítězstvím a řešením vždy bude vzájemná láska a Boží řád výstižně popsaný např. v epištole Titovi:


Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.“


(Kralický překlad zní: „Tak také i staré ženy ať chodí zbožně, dobrým věcem učící, aby mladice vyučovaly, kterak by muže své i dítky řádně milovaly, byly šlechetné, čistotné, netoulavé, dobrotivé, mužům svým poddané, aby nebylo dáno v porouhání slovo Boží.“)


S pozdravem a přáním pokoje Ing. Valentin Papazian, předseda a sociální pracovník Unie otců

Mezinárodní konference Rodina a profese - konflikt nebo harmonie?

Na pozvání europoslankyně Michaely Šojdrové se v pátek 26. června v sídle českého Senátu uskutečnila tato konference. Mimo jiné bylo přítomno 6 europoslankyň z 5 různých zemí. Zapojili jsme se se svým příspěvkem (od 3.00 videa)."Neodkládejte mateřství na později"...


ČT 24, Události, komentáře

"Pane redaktore, já si dovolím Vás napomenout. Vy jste tady v přímém přenosu opakovaně označil rodiče, kteří neplatí výživné jako lajdácké rodiče. Já Vás chci vyzvat, abyste respektoval důstojnost obou rodičů... Jestliže budou mít oba rodiče spravedlivý podíl na výchově svých dětí, přiměřeně odpadne hodně tahanic o výživné."

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370319/obsah/388840-bude-alimenty-platit-stat


Unie otců pro ČT, pořad 168

Vymáhání výživného je jen konec problému a tím je nezaměstnanost a svévole soudů ve stanovování výše výživného. Jestliže tu bude otec nespokojený s tím, jak nízký má rozsah styku s dítětem, přestože tu jsou nálezy Ústavního soudu o střídavé péči, tak se mu může soudkyně mstít tím, že mu vypálí vysoké výživné. Pozn.: Ve Francii, Irsku, Německu, Nizozemí, Belgii, Velké Británii a Lucembursku je minimální měsíční mzda vyšší než 40 tisíc korun...


Jak je to s tím výživným, L. Meszner v Senátu PČR


Interpelace europoslance Zdechovského na komisařku Věru Jourovou

kvůli diskriminaci mužů v České republice při soudních sporech o dítě!Unie otců oslovila europoslance Tomáše Zdechovského


Otec roku Tomáš Jadlovský:


Unie otců v Senátu ČR - příspěvek při veřejném slyšení výboru


Trestná činnost soudců

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS UPOZORNILA NA PROVÁZANOST JUSTICE S MAFIÍ.

Žaloba: - nerespektování a porušování Ústavy ČR čl. 3, čl. 90, čl. 95

 • porušování Listiny základních práv a svobod čl. 11, odst. 3, čl. 38, odst. 2,

čl. 37, odst. 2, čl. 36, odst. 3, čl. 36, odst. 1.

 • porušování zákona č. 6/2002 Sb. – povinnosti soudců

 • podvod – trestní zákon § 209

 • zneužití pravomoci úřední osoby – trestní zákon § 329

 • nadržování – trestní zákon § 366

 • zločinné spolčení při výkonu práva ve funkci soudce – trestní zákon § 129

Žalováni byli pro neplnění povinností soudců, nerespektování Ústavy ČR a trestná jednání.

Žalovaní soudci se i přes výzvu soudu odmítli k žalobě vyjádřit. Žaloba nebyla do současnosti projednána, a je tak umožněno žalovaným soudcům v trestném jednání pokračovat.

Tato žaloba přímo navazuje na již podanou žalobu na soudce.

Porušování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod se týká:


 • Čl. 90 Ústavy ČR. Soudci neposkytují ochranu právu, ale poskytují ochranu trestné činnosti, a zajišťují pachatelům trestného jednání neoprávněný prospěch.

 • Čl. 95 Ústavy ČR. Soudci se neřídí zákonem, ale zákony vědomě porušují.

 • Čl. 3 Ústavy ČR – Listina základních práv a svobod:

 • Čl. 11, odst. 3 – nerespektují vlastnické právo

 • Čl. 36. odst. 1 – nerespektují právo na spravedlivý soudní proces

 • Čl. 36, odst. 2 – soudci nevědí, co znamená právo na soudní ochranu, odmítají přezkoumat rozhodnutí, týkající se základních práv a svobod

 • Čl. 36, odst. 3 – odmítají projednat náhradu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím soudu

 • Čl. 37, odst. 2 – opakovaně nerespektují právo na právní pomoc v řízení před soudy

 • Čl. 38, odst. 2 – hrubě porušují právo na soudní jednání bez zbytečných průtahů.


Na uvedené protiústavní jednání nereagují správy soudu všech stupňů, ani Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dne 21. 1. 2014 je na porušování zákonů soudci české justice upozorněn Výbor pro bezpečnost Parlamentu ČR se žádostí o umožnění předložení důkazů, prokazujících závažná porušování zákonů soudci české justice. Do současnosti nebyla žádost projednána.


Na žalované soudce bylo postupně podáváno trestní oznámení na Policii ČR.


Podpořte petici 13 změn opatrovnické justice

Rozchod rodičů děti velmi trápí, i když to často skrývají a nedávají najevo. Český stát je však k potřebám a zájmům dětí velmi krutý. Děti jsou pro něj věcí, o kterou je třeba vést soudní spor, jako by se jednalo o dům, televizor či automobil. Podpořte změnu ve prospěch našich dětí. Nečekejte, až se Vás jednou zeptají, proč neměly nablízku maminku i tatínka, a co Vy jste udělal(a) proto, aby tomu tak nebylo. Žádáme změnu Nového občanského zákoníku, Občanského soudního řádu, zákona O soudech a soudcích a dalších souvisejících zákonů ve znění následujících odstavců:

http://www.kdejsitato.cz/pravo-a-spravedlnost/zmeny-opatrovnicke-justice.htmlUnie otců na ČT - Máte slovo


Praxe je taková, že výsledek činnosti sociálně právní ochrany dětí a justice je v podstatě pomoc rozvrátit manželství, pomoc rozvrátit vztah mezi dítětem a rodičem... Smyslem nového občanského zákoníku je ...obraťte se na právníky...