INFORMACE

Televizní noviny TV NOVA, 22. řijna 2023, Unie otců od 22.22 videa:


https://tn.nova.cz/videa/4894-televizni-noviny/389841-televizni.noviny-nedele-22-rijna

Pomozte nám pomáhat, podpořte naši činnost na účtu Unie otců - otcové za práva dětí, z.s., 2508622379/0800

Sociální pracovníci podle možnosti na tel.čísle 731583002 (Bc. Martin Mašek, DiS, mm13@seznam.cz) a 724245175 (Ing. Valentin Papazian), pověření pracovníci 605474698 (Mgr. et Ing. Jaroslav Kužel, usmivamse@email.cz) a Petr Beránek 739692661.


Dnes a denně sledujte - aktualizujeme náš facebook: Unie otců

e-mail: info@unie-otcu.cz

Shromáždění Za právo na informace od Magistrátu Zlín, jenž znemožňuje přístup ke stížnostem na své úředníky.

Shromáždění bude na prostranství Třída Tomáše Bati 3792, Zlín 11.10.2023 od 8.00 do 12.00 hodin. Účel shromáždění: Občané mají právo na informace od Magistrátu Zlín. Připomenutí práva dětí na oba rodiče - práva rodičů vychovávat vlastní děti. Vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv rodičů a dětí v ČR. Smuteční pieta za oběti justiční zlovůle opatrovnických soudů a OSPODů (činností - nečinností soudů i orgánů sociálně právní ochrany dětí dochází často k vážnému narušení až zničení vztahu mezi rodičem a dítětem, k tolerování vnitrostátních i přeshraničních únosů, i k ublížení na zdraví dětí i rodičů s následkem smrti (sebevraždy nezletilých i dospělých), sebepoškozování.


Oslavme letošní Den otců se žulovymi rodiči v Brně:

MANIFEST ŽULOVÝCH RODIČŮ

Kde: Justiční palác Brno

Kdy: 15. 6. 2023

Čas: 11 hodin, později pochod k Ústavnimu soudu, předání podnětů a metodiky.

Srdečně vás zveme na manifest rodičů nejen za děti, které byly vadným soudním rozhodnutím nedůvodně odebrány svým rodičům i přesto, že si přejí být spolu.

Pojďte s námi podpořit hlasy dětí a jejich rodičů, které nejsou slyšeny.

Těšíme se na vás.


Účastníme se různých konferencí v Parlamentu ČR i natáčení televizních pořadů:

senátor Čunek, předsedkyně Aliance pro rodinu, předsedkyně Tradiční rodiny, předseda Unie otců


Zveme vás na další setkání dětí a rodičů v Českém ráji 

Zažijme pohodovou sobotu s dětmi 17.12.2022. Společný výlet, společný oběd, možnost bobování i bazénu, hry, soutěže, podvečerní Jičín. Od 9.30 do 17 hodin.

Přihlašte se e mailem na info@unie-otcu.cz. Zašleme vám bližší informace. Otcové s finančními problémy mohou požádat o příspěvek.


Děti mají právo na oba rodiče.

Children have Equal Rights for both parents.

 

Podpořte shromáždění před Nejvyšším soudem v Brně dne 13.10.2022 od 15.30 do 19.30 hodin (Burešova 20)

 

V Brně se sjede Sít předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union). Pomozme jim, když se budou zamýšlet nad tématy:


Jak mohou vrcholné soudy přispět ke zvyšování důvěry veřejnosti v soudnictví?

Kárná odpovědnost soudců a etický kodex chování soudců.


Unie otců - otcové za práva dětí, z.s.

Fathers for the Rights of Children

e-mail: info@unie-otcu.cz

 

Děti mají právo na oba rodiče!

 

Připomínáme oběti justiční zlovůle opatrovnických soudů a OSPOD. Činností - nečinností soudů i orgánů sociálně právní ochrany dětí dochází často k vážnému narušení až zničení vztahu mezi rodičem a dítětem, k tolerování vnitrostátních i přeshraničních únosů, i k ublížení na zdraví dětí i rodičů s následkem smrti (sebevraždy nezletilých i dospělých), sebepoškozování…

 

Proto je nutná i trestní zodpovědnost soudců, odvolatelnost soudců.

 

·        Justice EU, nepřipravujte děti o rodiče! Dodržujte lidská práva rodičů i dětí v ČR i v Evropě!

 

·        České soudy kradou rodičům děti. Opatrovnické soudy v ČR = diskriminace podle pohlaví.

 

·        Dětí mají právo na výchovu oběma rodiči, rodiče mají právo vychovávat vlastní děti.

 

·        Nesouhlasíme s porušováním lidských práv rodičů a dětí v ČR.

 

·        Nesouhlasíme s pronásledováním otců v Evropě.

 

·        Okamžitě v ČR zastavte věznění rodičů pro dluh (mnohdy uměle vytvořený soudem - stanovením vysokého výživného).


Unie otců - otcové za práva dětí, z.s.

Fathers for the Rights of Children

e-mail: info@unie-otcu.cz

 

Children have the right to both parents!

We remind the victims of the judiciary malice of custody courts and OSPOD. The actions and inactions of courts and authority for social and legal protection of children often lead to serious disruption or destruction of the relationship between parent and child, tolerance of national and cross-border abductions, as well as harm to the health of children and parents resulting in death (suicides of minors and adults), self-harm…

 

That is why the criminal responsibility of judges and the appealability of judges is also necessary.

 

 

·        Judiciary of EU, don't deprive children of their parents! Respect the human rights of parents and children in the Czech Republic and in Europe!

 

·        Czech courts steal children from parents. Custody courts in the Czech Republic = discrimination based on gender.

 

·        Children have the right to be raised by both parents, parents have the right to raise their own children.

 

·        We do not agree with the violation of the human rights of parents and children in the Czech Republic.

 

·        We do not agree with the persecution of fathers in Europe.

 

·        In the Czech Republic stop immediately imprisoning parents for debt (often artificially created by the court – by setting a high alimony).Zveme vás na další víkend v Krkonoších! 

Opět vás zveme na společný pobyt do Krkonoš, odpočinkový i zážitkový, ve Špindlerově Mlýně v termínu 12.–14. srpna 2022. Naše základna bude opět Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, (www.eljon.cz)

Přihlašte se e mailem na info@unie-otcu.cz


Dítě jako zbraň 

Pro připravovaný dokumentární film Víta Klusáka a Adély Komrzý hledáme protagonisty, kteří si aktuálně prochází spory o děti před či po rozvodu/rozchodu a potýkají se s odpíráním styku s dětmi, nebo nepříjemným, manipulativním chováním druhého partnera/partnerky. Film si klade za cíl upozornit na trhliny v rozvodovém systému a měl by být doprovázen osvětovou kampaní o ochraně práv dětí a rodičů.

Ozvěte se na uvedený e mail:.


Unie otců oslaví Den otců už tuto neděli (vždy 3.neděli v červnu) 

Zveme vás na vyhlídkovou 2 hodinovou plavbou s rautem.

Odpočiňte si při plavbě na lodi a pokochejte se krásou Prahy.

Podpořme právo dětí na oba rodiče, právo obou rodičů vychovávat vlastní děti.

Cena pro dospělého je pouze 599,- Kč, děti do 120 cm můžete vzít zdarma, pro ty od 120 do 150 cm 399,- Kč. Sraz 19. června 2022 v 11.30 hodin, Praha 1, Dvořákovo nábřeží, ulice Na Františku, kotviště číslo 14, Loď Moravia.

Zájemci, přihlašte se na info@unie-otcu.cz


Happening v sobotu 11.6.2022!

Další možnost společného setkání příznivců Unie otců, iniciativy Vraťme děti do školy bez podmínek a dalších v sobotu 11.6.2022 od 14 hodin v pražské Stromovce (naproti Šlechtovce).

Rádi se potkáme se všemi, kteří jsou podobně naladění a věří, že naše děti mají právo na vzdělání bez nesmyslných podmínek a že my všichni máme právo na svobodný život.

Přijďte se potkat s mnoha dalšími lidmi z různých koutů České republiky, popovídat si, dozvědět se různé informace, vytvořit nová spojenectví. Vezměte s sebou vaše rodiny, přátele, známé, piknikové deky a něco dobrého k občerstvení. Užijeme si pohodový happening uprostřed krásného parku a načerpáme sílu a energii do dalšího období. Pro dobrou náladu nám zahrají muzikanti, pro dobrou věc bude možné podepsat petici www.VratmeDetiDoSkoly.cz


Den otců před 11 lety:


Unie otců se pravidelně účastní konferencí v Poslanecké sněmovně i v Senátu PČR:


Pořádáme výlety:


P O Z V Á N K A

 Vážení členové a sympatizanti, oslavme Den otců - předsednictvo Unie otců – otcové za práva dětí svolává členskou schůzi spolku na Den otců - v neděli 20. 6. 2021 od 13:30 hodin na zahrádce bar Ko8ka, Hořejší nábř. 150 00, Praha 5-Anděl (nedaleko botelu Admirál, spoj tramvaj Zborovská nebo metro Anděl).

Program:

 1.    Zpráva o činnosti a hospodaření spolku

2.    Volba předsednictva a revizní a kontrolní komise spolku

3.    Změna stanov

4.    Členské záležitosti a různé

Těšíme se na shledání a přejeme všem pevné zdraví. Připomínáme také povinnost zaplacení členského poplatku každý rok.


Zveme vás na prorodinné manifestace tento týden:

 

Vážení, využijte možnost přátelských setkání i konzultací svých kauz

zítra a v sobotu v rámci manifestací:

 

1) Aliance pro rodinu svolává demonstraci za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi

tento čtvrtek, 29.4.2021, od 8:00 v Praze na Klárově.

Od 9:00 bude přenášeno jednání a hlasování poslanců - manifestace může trvat několik hodin, tak přijďte třeba i na chvilku.

 

2) Shromáždění Unie otců Za dodržování lidských práv rodičů i dětí

v sobotu, 1.5.2021, od 12.00 do 14.00 hodin na Václavském náměstí nahoře

 

- připomenutí práva dětí na oba rodiče - práva rodičů vychovávat vlastní děti

- vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv rodičů a dětí v ČR

- vyjádření nesouhlasu s pronásledováním otců

- smuteční pieta za oběti justiční zlovůle opatrovnických soudů a OSPODů (činností - nečinností soudů, orgánů sociálně právní ochrany dětí a dalších spolupachatelů dochází často k vážnému narušení až zničení vztahu mezi rodičem a dítětem, k tolerování vnitrostátních i přeshraničních únosů)

 

3) Potom se přesuneme - kdo bude mít zájem - na Letenskou pláň na manifestaci, kde promluví zástupce Unie otců

 


Zveme vás na shromáždění a pochod na Den lidských práv: Za dodržování lidských práv rodičů i dětí – Pochod za ukradené děti. 10.12.2020 od 16.00


Začátek je před Ministerstvem spravedlnosti České republiky (Vyšehradská 424/16, Praha 2, Nové Město), odkud půjdeme k Ministerstvu práce a sociálních věcí (do ulice Na Poříčním právu).

Účelem shromáždění a pochodu je připomenutí práva dětí na oba rodiče a práva rodičů vychovávat vlastní děti. Činností – nečinností soudů i orgánů sociálně-právní ochrany dětí dochází často k vážnému narušení až zničení vztahu mezi rodičem a dítětem, k tolerování vnitrostátních i přeshraničních únosů.

Tradičním symbolem pochodu je prázdný kočárek, který si prosím vezměte s sebou, pokud máte. Můžete vzít i svíčky a pokud se vás tento problém přímo týká, pak i fotografie dětí ukradených státem nebo druhým rodičem. A samozřejmě příbuzné, přátele, známé – všechny, kdo chtějí podpořit, aby děti byly v péči svých vlastních rodičů, táty i mámy.


Per aspera ad astra (přes překážky ke hvězdám)

Životní motto zesnulého Luboše Patery

A také Platónovo: "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní"

Luboši, děkujeme Ti!

Spolu s Lubošem Paterou jsme mimo jiné odůvodňovali záměr petice Za rodičovskou rovnoprávnost na veřejném slyšení výboru Senátu Parlamentu ČR na témaPorozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče“

...neřeší se to, jak to, že my nemůžeme vychovávat vlastní děti. Ty důvody jsou v podstatě nesmyslné. Takže my žádáme pokojnou cestou z tohoto místa v zájmu dětí, v zájmu celé společnosti, v zájmu spravedlnosti, aby došlo k zásadní změně. Děkuji vám za pozornost.“ (Potlesk.)

Senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru: Děkuji panu Ing. Papazianovi a prosím pana Luboše Pateru ze společnosti Spravedlnost dětem – občanské sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů. Prosím.

Luboš Patera: "Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, dovolil bych si vám předestřít některé náměty pro inspiraci, jak zlepšit poměry k lepšímu. Ještě předtím bych si dovolil trochu zjednodušeně charakterizovat současnou situaci, kdy když budeme brát vážně všechna tvrzení, která se objevují kolem domácího násilí, tak bychom museli konstatovat, že polovina zde přítomných žen je obětí domácího násilí a polovina zde přítomných mužů je pachateli domácího násilí. A některé dámy se usmívají, takže jistě vám je všem jasné, že taková situace skutečně není. Přes to všechno se dá rodinná politika českého státu v porozvodové výchově charakterizovat tak, že se přehání domácí násilí, k tomu se nově odebírají řidičáky neplatičům výživného a řádí tady exekuční mafie. Jenomže to není to správné, co by si občané, jak už tu také zaznělo, za své daně zasloužili.

Jde to tedy i jinak a já bych se připojil k myšlenkám, které tady již zazněly, že skutečně společenské problémy jsou nedílnou součástí našeho života, ale je důležité, abychom se pokoušeli je racionálně řešit. Už tady také zaznělo, že porozvodová výchova dětí je v podstatě většinovým společenským jevem, a proto je potřeba hledat racionální přístupy. Základem je změna myšlení, změna paradigmatu, tedy připustit, že skutečně děti ve svém životě potřebují oba rodiče, že je to lidská přirozenost a že by příslušné státní struktury měly podporovat tyto vazby a nikoliv je rozbíjet. Máme tady oporu dokonce i ve veřejně vysloveném názoru předsedy Ústavního soudu doktora Rychetského, který v přímém vysílání České televize v roce 2010 pronesl, že existuje pověra v justici, že by měla děti vychovávat zásadně matka, že to ale odporuje mezinárodním smlouvám  a také běžným českým zákonům, takže  by  to  chtělo  nějakou  změnu. Jakou změnu hledat třeba v oblasti výživného, což je skutečně jaksi společensky reflektovaný problém, a tady bych si dovolil upozornit na výzkum, který v letech 1999-2002 proběhl v Německu v rámci tehdejší nové úpravy rodinného práva. Pan profesor Prokš, který tento výzkum měl na starosti, byl i na jednom semináři Justiční akademie zde v Čechách. A jeden ze závěrů toho obsáhlého průzkumu je ten, že čím vyšší podíl otců na výchově dětí, tak tím více otcové a radostněji děti zabezpečují, což je skutečně taková lidská přirozenost, ale bohužel dneska je stav takový, že musíme k této lidské přirozenosti dospívat znovu přes vědecké výzkumy. Rovněž tak se osvědčují v zahraničí tabulkové úpravy výživného, kdy jde skutečně o racionální přístup, který zohledňuje platové možnosti, spotřební koše apod. a tyto tabulkové úpravy zabraňují svévoli, která je tak rozšířená v českých poměrech.

Před třemi týdny byla na Slovensku velká mezinárodní konference, která se zabývala těmito otázkami, a jedním z hostů byl soudce Antonio Fialiu z Portugalska a ten tam předestřel, že v Portugalsku v roce 2008 došlo ke změnám v rodinném právu a prezentoval dvě zásady této změny. Jedna z těch zásad je, že harmonický vývoj dítěte závisí na obou rodičích a že žádný z nich nemůže nahradit druhého ve funkci, která přísluší pouze jemu, a je potřeba toto podporovat. Druhá zásada je taková, že je třeba zajistit stabilní a hluboké citové vazby dítěte s oběma rodiči, i když se rozejdou nebo rozvedou. Kdo z vás, dámy a pánové, se setkal s tím, že by některý český státní orgán deklaroval, alespoň deklaroval ze své činnosti takto vyslovené zásady a pak je samozřejmě aplikoval? Rovněž tak v portugalské soudní praxi je zohledňována i globální ekonomická krize v tom smyslu, že je to skutečně rozumný důvod, proč nevytěsňovat jednoho ze živitelů ze života dítěte, protože zcela přirozeně, pokud rodič může dítě vychovávat, tak ho také s radostí zabezpečuje materiálně.

Dále je možné se inspirovat na Novém Zélandu, kdy tamní vláda skutečně má obsáhlou informační politiku, vydává velké množství publikací pro rodiče i děti o situacích rozvodů, rozchodů rodičů a porozvodové výchově a zcela jistě to přináší svůj efekt. U nás nic takového se neděje. Již tady byl popsán nebo zmíněn cochemský model. Já bych k tomu jenom doplnil, že je to v Německu již v podstatě 25 let rozšířená soudní praxe, nikoliv tedy ve všech místech samozřejmě, ale rozšiřuje se, a je založena především na důvěře – důvěře v oba rodiče a jejich schopnost děti řádně vychovávat. Pan soudce Jürgen Rudolf byl také v Bratislavě na mezinárodní konferenci před třemi týdny, a dokonce byl tady již několikrát a díky podpoře pražského magistrátu, kterou oceňuji, před dvěma lety v souvislosti s konferencí, která zde byla, byla vydána jeho knížky Jsi moje dítě v češtině. Jak už jsem se zmínil, cochemský model je založen na změně paradigmatu, tedy že příslušné struktury důvěřují rodičům a věří v jejich schopnost děti vychovávat. Potom jim pomáhají, aby nalezli přijatelné řešení a vhodné řešení porozvodové výchovy. Jaký je dosavadní přístup českých orgánů? Jak už jsem se zmínil, pan soudce Rudolf nebo emeritní soudce Rudolf zde byl již čtyřikrát osobně na různých seminářích a konferencích. Ministerstvo spravedlnosti to naprosto nezajímá. Ministerstvo práce a sociálních věcí to také nezajímá, ba dokonce v loňském roce přišlo – já tomu říkám metodická sabotáž, kdy svým metodickým listem, dopisem vede místní orgány sociálně právní ochrany dětí k tomu, aby sabotovaly návrhy rodičů na výchovné opatření pro narušování řádné výchovy jejich dětí, aby vůbec ve správním řízení nevydávaly žádné rozhodnutí, tedy ani rozhodnutí zamítavé. Pak se touto problematikou, tedy cochemským modelem, při jednom zasedání zabývala tehdejší komise pro justici přátelskou dětem. Měl jsem možnost se několika zasedání zúčastnit a právě při jednom, když se vedla diskuse o porozvodové výchově, jsem si dovolil navrhnout, aby tato komise s tím slovutným názvem doporučovala studovat tyto zkušenosti cochemského modelu. Bohužel komise jednomyslně, jednohlasně zamítla tento návrh a řešilo se tam hlavně to, jak vesele vymalovat soudní budovy, aby se tam děti cítily dobře, když přichází na výslech a mají si vybrat mezi maminkou a tatínkem. A známý znalec doktor Karel Humhal při té příležitosti prohlásil, že v Německu jsou jiní lidé. Já se obávám, že v Německu jsou stejní lidé, že možná jenom ten přístup státních orgánů je poněkud lepší.

Dále se cochemským modelem podle veřejně dostupných informací zabýval také výbor pro práva dítěte, resp. pracovní skupina pro podporu opatrovnického a rodinněprávního soudnictví. Podle protokolu o jednání této komise, této pracovní skupiny při tomto tématu se řešilo hlavně to, jak prosadit neveřejnost soudních opatrovnických jednání, což je v rozporu s Ústavou, protože Ústava zaručuje všem účastníkům řízení, že jejich věc se bude projednávat veřejně. Rovněž tak při této příležitosti se vedla debata o tom, jak prosazovat tzv. asistované styky. To je to, dámy a pánové, že nějaká soudkyně vám jako rodiči upraví kontakt s vaším dítětem na jednu, dvě, tři, čtyři hodiny v měsíci někde pod dozorem v nějaké návštěvní místnosti třeba Fondu ohrožených dětí. Tam vás natáčí bez vašeho souhlasu a v těchto nepřirozených podmínkách máte realizovat výchovu svého dítěte. Opět, je to protiústavní opatření, protože platí zásada, že státní moc lze vykonávat pouze způsobem, který stanoví zákon. Žádný zákon takovéto dozorované, asistované styky neupravuje, takže veškeré rozsudky, které padají, jsou protiústavní. Přesto se tak děje. Takže dalo by se říci, že cochemský model, který je osvědčený prostředek k humanizaci opatrovnického soudnictví, je v malých českých poměrech ignorován, anebo se zvrhává v nástroj prosazování protiústavních praktik.

Jak je to na Slovensku? Už tady byly zmíněny některé informace ze Slovenska, tak já bych dodal, že právě po konferenci, která se tam konala před třemi týdny, došlo k dohodě tamního Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny s panem Jürgenem Rudolfem na další spolupráci při profesním vzdělávání soudců a sociálních pracovníků, a dokonce i na ověření cochemského modelu v pilotním projektu u jednoho slovenského soudu. Byla tady také již zmíněna interní norma jejich Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny, která skutečně obsahuje zcela velice vhodné a pokrokové zásady, že je potřeba naplňovat potřeby, jistoty a bezpečí dětí vyplývající z budování citových vazeb oběma rodičům, že je z hlediska uspokojování potřeb dítěte významná bezpodmínečná starostlivost a výchova dítěte oběma rodiči a také, že místní orgány sociální péče, tedy ty sociálky nebo opatrovnice by měly vést rodiče k tomu, aby uvažovali o střídavé péči jako o první možnosti porozvodové výchovy. A jak už tady bylo řečeno, zcela jistě se i tato metodika projevuje na tom, že u některých slovenských soudů je střídavá péče až ve 30 % případů.

Jaké další konkrétní změny by bylo možné ještě využívat anebo v praxi změnit? Skutečně praktická podpora střídavé péče by byla na místě, nikoliv aby se démonizovala střídavá péče, aby byl zatvrzelý odpor příslušných struktur a aby se rodičům kladly nesplnitelné podmínky. V praxi se rodičům tvrdí, že střídavá péče může být pouze tehdy, když se na 100 a možná i více procent ve všem shodnou. Rodiče se na všem neshodnou, ani když žijí v harmonickém manželství. Tady jsem uvedl výčet převládajících pozic střídavé péče, to už tady zaznělo. A jaký mají přístup občané ke střídavé péči? Během 17 dní jsme ve 13 českých a slovenských městech dělali dny pro střídavou péči a sbírali jsme podpisy pod petici na její podporu. Bylo celkem 2853 signatářů a z toho více než polovina byla žen. To znamená, že občané nemají problém se střídavou péčí. Tady vidíte fotku. Běžná situace – tatínek sbírá podpisy pro střídavou péči a občanka, paní, která zcela jistě má přehled a zkušenosti, s radostí podepisuje. Tady vidíte fotografie klubu Střídáček, což je klub rodičů a dětí se střídavou péčí anebo těch, kteří o ni usilují, a nepoznáte, které dítě a který rodič má střídavou péči a které na ni třeba jenom teprve čekají. Jsou to prostě normální lidé, normální děti a střídavá péče jim svědčí. Tady vidíte oslavu Mikuláše opět v klubu Střídáček. Běžné radosti i starosti. Prostě střídavá péče je normální součástí lidského života. Už jsem se zmínil o tom, že by bylo vhodné, aby úprava výživného se prováděla nějakými více racionálními úpravami a rozhodovalo se o něm více racionálně a aby se také více zohledňovala reálná ekonomická situace v tržním hospodářství, kdy skutečně nikdo nemá zaručenu práci, a není možné, aby když dojde k nezaměstnanosti, třeba trvalo rok nebo dva, než se soudy uráčí snížit výživné. Ministerstvo spravedlnosti by podle mého názoru velice pomohlo dobré věci, pokud by novelizovalo vyhlášku o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, a sice jednou větou doplnilo, že ve věcech péče o nezletilé předsedové soudů při tvorbě rozvrhu práce zajistí, aby obsazení senátů a přidělování věcí ctilo nebo respektovalo zásadu paritního zastoupení mužů a žen. Proč? Paritní zastoupení mužů a žen je základní zásadou politiky rovných příležitostí. Dokonce v současné době Evropská komise prosazuje 40 % žen v řídicích orgánech soukromých ekonomických subjektů, soukromých firem. Já jsem si před několika lety dal práci a podle rozvrhů práce asi 20 českých okresních soudů jsem zjistil, že poměr mužů a žen, resp. nepoměr v opatrovnických věcech u soudců je 35:1. To znamená, 35 žen soudkyní a 1 muž soudce. Bez zásahu do nezávislosti soudního rozhodování by zcela jistě šlo vyrovnat tento podíl, tento nepoměr tak, aby odpovídal zásadám rovných příležitostí EU. (Upozorněn na čas.) Rovněž tak by Ministerstvo spravedlnosti mohlo novelizovat advokátní tarif tak, aby umožňoval platbu za případ tak, aby advokáti z ekonomických důvodů zbytečně neprotahovali soudní spory a nevyvolávali válku. Rovněž tak by bylo možné upravit zákon o rodině, resp. občanský zákoník,  aby  místo  úpravy  styku   se  používal  termín úprava podílu na výchově.

Ještě závěrem mi dovolte, dámy a pánové, abych citoval Ústavu, která hned na začátku upravuje, že státní moc slouží všem občanům. Já jsem velice rád, že toto setkání v Senátu na této úrovni se podařilo uskutečnit. Děkuji Senátu a všem, kteří se o to zasloužili, protože to je řekněme jedna z prvních vlaštovek toho, že státní moc by v této oblasti, v oblasti porozvodové výchovy skutečně mohla lépe občanům sloužit. Názory, které po tom volají, tady skutečně již zazněly. Takže nestačí jen samochvála a fráze ze strany státních orgánů, ale je potřeba si uvědomit, že každý z nás si můžeme svobodně vybrat: buď budeme rozkládat rodinné a mezilidské vztahy, a tím i základní civilizační hodnoty, anebo tyto vztahy budeme podporovat i po rozvodu a rozchodu rodičů, protože jak říkala herečka Bára Srncová, nikdy není dost lidí, kteří vás mají rádi, a naše děti si to zaslouží, aby měly příležitost, aby nikdo neomezoval jejich příležitost, aby další lidé je mohli mít rádi. Takže děkuji za pozornost.“ (Potlesk.)

Senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru: Také děkuji panu Luboši Paterovi...


Pravidelné páteční konzultace Unie otců u Jindřišské věže.

Odborná doprovázení a konzultace v pátek od 16 do 19 hodin po přechozí domluvě na čísle 724245175, Jindřišská 973/30, Praha 1

Vážení rodiče, využijte příležitost odborné konzultace a posezení v přátelské atmosféře klidného místa v centru Prahy, nedaleko od Václavského náměstí, nedaleko od Hlavního nádraží, nedaleko od metra A, B, C.

Využijte příležitost zklidnit se, setkat se, seznámit se, poučit se, podpořit se a propojit, podělit se o starosti i radosti spojené s partnerskými vztahy i s výchovou vlastních dětí.

Vchod naproti kostelu sv. Jindřicha, vedle zastávky MHD "Jindřišská". zvonek Pastor. centr.

Vstupné je dobrovolné. Podle možností přispěte na účet Unie otců (IČ 48132161) 2508622379/0800. Těšíme se na vás.


Sociální pracovník s dlouholetou praxí a zkušeností podle možnosti na mobilu 724245175


Křest románu Rozkošný zákon se spisovatelkou Věrou Noskovou

Konečně zvítězil mamariát, společnost bez otců a rodin. Diktát štíhlosti a ženské krásy byl zavržen jako urážlivý. Ceněné jsou ženy ambiciozní a sebevědomé, aťsi těžkotonážní a zanedbané. Otce dítěte si mohou vybrat v katalogu spermobanky, aniž se dárce spermatu o svém otcovství dozví. Muži už ženy raději neoslovují, aby nebyli obviněni ze sexuálního obtěžování a potrestáni. Ženy jsou tím pádem sexuálně frustrované, proto ministryně spravedlnosti vymyslí a prosadí zákon o povinném poskytování rozkoše, pokud o ni jakákoli žena muže požádá. Hospodářství státu ruinuje podpora samoživitelek s dětmi ze spermobank, technická odvětví trpí absurdními kvótami ve prospěch žen. Muži jsou vnímáni jako toxicky maskulinní čulibrci, stávají se občany druhé kategorie.

Na jejich obranu vzniká racionální strana Elektron, načež teatrální ministryně kultury se svou poslaneckou frakcí čarodějek zakládá partaj Wicca, která je bizarní vzýváním falu. Jejich rituál zasvěcování panice do mystéria sexu pobouří i pobaví veřejnost. Rozkošný zákon je antiutopický román, líčí drsné i dojemné příběhy budoucí růžové totality. Vysmívá se hyperkorektnosti, Mee Too a vypjatému feminismu. Mnohé situace, akce a výjevy vycházejí z abnormalit naší současnosti.

Román má 316 stran, pevnou vazbu s přebalem, doporučená cena je 290,- Při osobním prodeji 220,- Kč.


Happening ke Dni otců - proti popravám českých pánů českou justicí


Pozitivní i negativní zkušenosti českých otců.

Jak bývají otcové dnes diskriminováni – popravováni u českých soudů?


Na Staroměstském náměstí před Staroměstskou radnicí (vedle orloje) v Praze

tuto neděli 21.6.2020 od 13.30 do 14.30 hodin. Zveme vás k aktivní účasti.


Podpořte právo dětí na oba rodiče!Unie otců na semináři v Poslanecké sněmovně 24.2.2020Unie otců na konferenci Efektivita a kvalita českého soudnictví, 26. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu ČRPozvání ke spolkovému životu, k práci a k angažovanosti

Vážení členové a příznivci našeho spolku. V tomto roce si připomínáme 30 let oficiální činnosti Unie otců – otcové za práva dětí (dříve Svaz mužů). K tomuto výročí dokončujeme spot o Unii otců - čeká nás nejdůležitější část - sestříhání natočených materiálů.

Nový rok jsme začali úspěšně – podařilo se nám pomoci jednomu otci z vězení (podmínečně propuštěn po třetině výkonu trestu). Jako spolek chceme pokračovat ve spolkové činnosti, umožňovat setkávání a doprovázení otců a jejich blízkých, povzbuzovat k zodpovědnému rodičovství - otcovství. Pravidelná páteční setkávání plánujeme zpravidla 1 - 2x za 14 dní u Jindřišské věže. Nadále se chceme účastnit různých jednání a konferencí v Parlamentu ČR i jinde.

Máme možnost vyjadřovat se k novelám zákonů (např. i o sociálně právní ochraně dětí). Chceme podpořit Národní týden manželství, Národní pochod pro život a rodinu. Chceme organizovat Den otců spojený s členským shromážděním. Na Den lidských práv opět zorganizujeme Manifestaci za dodržování lidských práv rodičů i dětí – Pochod za ukradené děti. Podle zájmu a spoluúčasti otců se zúčastníme veletrhu neziskových organizací, NGO market 2020.

Zájemce o pomoc adresovanou Unii otců e mailem, na facebook či mobil budeme především směrovat na páteční setkávání. Připomínáme povinnost zaplatit členský poplatek 300,-Kč za rok.

To jsou plány a úkoly na tento rok. To je naše pozvání ke sdílení radostí i bolestí spojených s otcovstvím. To je naše pozvání ke spolkovému životu, k práci a k angažovanosti ve společnosti, pro naše rodiny, za práva našich dětí.


Národní týden manželství - 14.2. Setkání nejen pro manžele

Co se nám daří a co nedaří v manželství, ve vztazích? Co můžeme zlepšit? Co chceme změnit? Zveme vás na setknání v přátelské atmosféře v pátek 14. února od 17 do 19 hodin na adrese Jindřišská 973/30, Praha 1


Zveme vás na shromáždění a pochod v předvečer Dne lidských práv: Za dodržování lidských práv rodičů i dětí – Pochod za ukradené děti

9.12.2019 od 16.30 hodin

Začátek je před Ministerstvem spravedlnosti České republiky (Vyšehradská 424/16, Praha 2, Nové Město), odkud půjdeme k Ministerstvu práce a sociálních věcí (do ulice Na Poříčním právu).

Účelem shromáždění a pochodu je připomenutí práva dětí na oba rodiče a práva rodičů vychovávat vlastní děti. Činností – nečinností soudů i orgánů sociálně-právní ochrany dětí dochází často k vážnému narušení až zničení vztahu mezi rodičem a dítětem, k tolerování vnitrostátních i přeshraničních únosů.

Tradičním symbolem pochodu je prázdný kočárek, který si prosím vezměte s sebou, pokud máte. Můžete vzít i svíčky a pokud se vás tento problém přímo týká, pak i fotografie dětí ukradených státem nebo druhým rodičem. A samozřejmě příbuzné, přátele, známé – všechny, kdo chtějí podpořit, aby děti byly v péči svých vlastních rodičů, táty i mámy.


Pozvánka na křest a autorské čtení z knihy JIŘÍ

Domácí násilí na mužích? Stejně jako na ženách, jen jiné formy a prostředky.

Pátek 6. září 2019, Jindřišská 973/30, Praha 1, KŘEST KNIHY:17:00, AUTORSKÉ ČTENÍ:18:00

Částečně autobiografický příběh muže, který svůj život zasvětil rodině. Když se z prostých poměrů stal majitelem prosperující ekofarmy, obvinila ho jednoho dne manželka z domácího násilí. Šok, který prožil a naprosto změnil jeho život, je ústředním tématem této knihy. Čtenáři se tak odkrývá vědomí toho, že kde je naprostá důvěra, může dojít k největší zradě. Autorovi se však daří nacházet rovnováhu mezi depresí a nadějí. Kniha se také zabývá málo popisovaným aktuálním problém identity dnešních mužů, dopadem této krize na fungování společnosti a (ne)výchovu malých chlapců.

Vchod naproti kostelu sv. Jindřicha, vedle zastávky MHD "Jindřišská". zvonek Pastor. centr. Vstupné je dobrovolné. Podle možností přispějte na účet Unie otců (IČ 48132161) 2508622379/0800.


Otcové - zájemci o natáčení v televizi

Pro pořad na TV hledáme tatínka - samoživitele, s více dětmi, bydlícím v nezrekonstruovaném bytě, který má silný životní příběh a byl by ochotný eventuálně se zúčastnit natáčení. Cílem tohoto pořadu je nejen rodině zrekonstruovat byt, ale i jinak jim pomoci v nelehké životní situaci. Ozvěte se na 724245175.


Přijďte na Národní pochod pro život a rodinu tuto sobotu

27.4.2019 v Praze ve 13:45 - u východu z metra Malostranská,

půjdeme s našimi transparenty DĚTI MAJÍ PRÁVO NA OBA RODIČE.

Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí. Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení. Pořádá Hnutí pro život.

Záběry z loňska: https://www.facebook.com/unie.otcu/videos/1926899427343507/


Program:
10:30 Pražský hrad - katedrála
pontifikální mše svatá
vzhledem k bezpečnostním kontrolám doporučujeme přihlášení na http://pochodprozivot.cz

12:30 Klárov - park před stanicí metra Malostranská
oběd pro přihlášené
program pro děti a dospělé

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí

16:00 Zakončení u sochy sv. Václava


XII. národní setkání hnutí Modlitby otců

opět na Svatém Hostýně 8.3. – 10.3. 2019. Křížová cesta v přírodě, společné Modlitby otců, mše svaté, pár slov a sdílení k tématu „Jak se vypořádat s požadavky na věřícího muže 21. století – kdy a jak svědčit o pravdách evangelia“ http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm


Vánoční setkání a vzpomínka na děti 24.12. od 11 hodin

Stalo se už tradicí, že o Vánocích pořádáme veřejné setkání. Na něm vzpomínáme na děti, které se přičiněním jednoho rodiče odcizily od druhého z rodičů nebo kterým je bráněno v tom, aby s ním mohly být. O Vánocích a nejen o nich.

Je to klidná vzpomínka doprovázená koledami, ale i nadějí na změnu k lepšímu. Rodiče a prarodiče si s sebou berou fotografie svých odcizených dětí a vnoučat. Za děti, které sice žijí, ale z jejich světa na dlouho odešly, zapálí svíčku. Akci přicházejí podpořit i další lidé, kteří se s podobnými problémy setkali sami nebo ve svém okolí.

Letos se sejdeme přímo na Štědrý den, v 11 hodin na Václavském náměstí v Praze u pomníku svatého Václava.

https://stridavka.cz/vanocni-setkani-a-vzpominka-na-deti-3/?fbclid=IwAR0CBmjr7PHfZlN50-qUfSOylc1ToQmBvBBfB1ap7xS1D-qmTagOs7tKGtc
7.12.2018 od 16:30 Přednáška opatrovnické soudkyně a obhájce manželství   

- přednáška s tzv. obhájcem manželství - knězem, který při církevních rozvodech obhajuje trvání manželství. Následuje diskuze.

- přednáška opatrovnické soudkyně pražského soudu ze Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců. Pozor: nebude prostor pro konzultace a dotazy na soudkyni.

"Rozvedení partneři dělají různé úskoky, aby nemohli umožnit tomu druhému střídavou péči, například se odstěhují někam daleko." „Křivé obvinění někdy končí jen podmínkou, ale někdy se vůbec k soudu nedostane. Lidé se sankce vůbec nebojí.“ Opatrovnická soudkyně se přimlouvá za přísnější tresty, pokud se ukáže, že obvinění bylo falešné.

24.12.2018 od 11:00 vánoční setkání na Václavském náměstí

- následuje Setkání u Jindřišské věže pro ty, kteří nespěchají.

Všechna setkání jsou vždy příležitostí k seznámení, k načerpání sil i zkušeností.


23.11. Sociálně ekonomický audit státního rozpočtu 2018  

Přednáška a diskuze Ing. Ivo Patta, SPOV ČR, zaznělo na 11. ročníku mezinárodní vědecké konference RELIK 2018, Reprodukce lidského kapitálu, vzájemné vazby a souvislosti. 8. – 9. listopad 2018. Viz též „Sociálně ekonomická hlediska podpory rodin“  

Jindřišská 973/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, (naproti kostelu sv. Jindřicha, vedle zastávky MHD "Jindřišská").

Ing. Ivo Patta s rodinou

Ukázka:

Daňové slevy na dítě.

Mezi dvěma státními institucemi, Ministerstvem financí ČR a Českým statistickým úřadem (ČSÚ) existuje zásadní rozpor ohledně výše nákladů na výchovu dítěte v rodině pracujících rodičů. Ministerstvo financí pokládá za dostatečné zohlednění nákladů na první dítě v rodině ve výši 15 204 Kč ročně, tj. 1 267 Kč měsíčně. ČSÚ vykazuje náklady na jedno dítě ve výši 80 000 Kč ročně, tj. 6 666 Kč měsíčně v rodině s 1 - 3 dětmi a příjmem rodičů na úrovni mediánu.

Vývoj rodinných rozpočtů historie a současnost

Zde si dovolím upozornit na zlomový okamžik. Do roku 1992 včetně, stát refundoval pracujícím rodičům 50 % nákladů na výchovu dětí v rodině. Od 1. 1. 1993 stát na základě výše uvedené nové daňové a sociální legislativy rodičům snížil zohlednění nákladů na výchovu dětí v rodině o tři čtvrtiny, z 50 % na 12,5 %.

Cituji M. Hiršla:  Nelze v této souvislosti nepřipomenout, že právě v letech 1994 – 1996 klesl počet narozených dětí v České republice o 30. tis. ročně,  tj. o čtvrtinu, a dosáhl mimořádně nízké úrovně, která se od té doby TRVALE udržuje. Přechod od daně ze mzdy na daň z příjmu fyzických osob znamenal drastické omezení daňového odpočtu z důvodu péče o nezaopatřené děti. Uvedená skutečnost výrazně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zda vůbec mít děti a kolik …. Bylo to způsobeno vyšším růstem míry zdanění pracovních příjmů rodičů v porovnání s bezdětnými (Hiršl M. 2004).

Nadměrné zdanění mezd rodičů


Přijměte pozvání na Pochod za ukradené děti 28.10.2018 v Praze.

Prázdné kočárky nejsou podmínkou.


Slavili jsme 20 let střídavé péče v legislativě ČR

Jak k tomu došlo, o tom nám vyprávěl Mgr. Daniel Nebeský na zahradní slavnosti v centru Prahy. Děkujeme našim aktivním předchůdcům z Unie otců i dalším, kteří se před více než 20 lety zasloužili o prosazení střídavé péče do legislativy ČR. Jsme přesvědčeni, přes růná negativa, která se o střídavé péči šíří, že by nebylo tolik zničených rodinných vztahů, kdyby ji soudy více nařizovaly.


20 let střídavé péče v ČR

oslavíme zahradní slavností v centru Prahy ve čtvrtek 2. srpna 2018 od 17 do 20 hodin.

.Poděkujme našim aktivním předchůdcům z Unie otců i dalším, kteří se před více než 20 lety zasloužili o prosazení střídavé péče do legislativy ČR. Jsme přesvědčeni, přes růná negativa, která se o střídavé péči šíří, že by nebylo tolik zničených rodinných vztahů, kdyby ji soudy více nařizovaly. 20 let střídavé péče v ČR oslavíme zahradní slavností na adrese Jindřišská 973/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, (naproti kostelu sv. Jindřicha, vedle zastávky MHD "Jindřišská").


Unie otců hájí rodinné hodnoty na ČT 24:

Ing. Valentin Papazian 20. června 2018:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130620/obsah/628017-stridava-pece-pro-a-proti-valentin-papazian-patricie-vanakova-a-jana-prochazkova

Ing. Aleš Hodina 19. června 2018 (od 9:00 videa):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/318281381930619/


Den otců 2018 v Praze -– shromáždění proti diskriminaci mužů

Zveme vás opět na oslavy Dne otců na Václavském náměstí v Praze u sv. Václava v neděli 17.6. 2018 od 10 hodin

Program:

1) Význam otcovství a oslav Dne otců

2) Ohnivá show

3) Vyhlášení ceny Otec roku 2017

4) Několik příběhů rodičů a dětí postižených soudním systémem (diskriminace na základě pohlaví ze stran soudů, OSPODů, soudních znalců)

Děkujeme za Vaši snahu podílet se zodpovědně na výchově svých dětí.


Den otců 2017 - Český rozhlas Plus - duel s feministkou:

https://www.facebook.com/unie.otcu/videos/1582296508470469/Pochod pro život a rodinu v Praze 7.4.2018

V sobotu od 14.00 půjdeme opět s našimi transparenty na Pochod pro život a rodinu.
Můžete jít také, pěšky pomalu asi 1,5 km, na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí.

SRAZ Unie otců ve 13.45 u východu z metra MALOSTRANSKÁ venku.

Více zde: http://pochodprozivot.cz/

16.3.2018 se známou advokátkou Klárou Samkovou:

Terapeutické odpoledne pro ty, kteří nespěchají

24.12.2017 od 15 do 17 hodin u Jindřišské věže

Vážení rodiče, zveme vás na další přátelské posezení. Využijte příležitost zklidnit se, setkat se, seznámit se, podpořit se a propojit, podělit se o starosti i radosti spojené s výchovou vlastních dětí. Můžeme si společně povídat o vašich vztazích, trápeních, přáních i touhách. Můžete předat i přijmout radu do vaší konkrétní situace.

Vánoce bývají citlivým obdobím v roce. Možná jste v psychické nepohodě už dnes. Možná vás doprovází úzkost ze samoty. Anebo trávíte čas s rodinou nebo s kamarády, zatímco byste raději chtěli sedět pod stromečkem s vašimi dětmi. Užíváte si návštěvy u příbuzných a sledování filmů, ale raději byste se procházeli s vlastními dětmi. Většina rodin kolem vás je pospolu, ale vy se trápíte a přemýšlíte, co dělat.

Nejste v tom sami! Vánoce nemusí být jen smutné nebo osamocené. Tuto dobu ticha, lásky a volna můžete využít k uvědomění, k vlastní reflexi, k vyčištění věcí, které vám dosud bránily v růstu. Vánoce mohou být časem lásky, prohlubování a čištění vztahů.

Sejdeme se v 14.45 hodin u zastávky MHD "Jindřišská" (tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14, 24).

Vstupné bude opět dobrovolné. Lze přispět na účet Unie otců (IČ 48132161) 2508622379/0800. Lze přispět těm, kteří nemají na cestu. Těšíme se na vás.

Terapeutické odpoledne volně navazuje na Vánoční setkání a vzpomínku na děti (na Václavském náměstí v Praze u pomníku svatého Václava od 13:30).


Unie otců v ČT2

Unie otců předává kytku známé antifeministce Věře Noskové po jejím příspěvku na oslavách Dne bílého heterosexuálního muže v Poslanecké sněmovně.


Seminář o syndromu zavrženého rodiče

Zveme vás na seminář k problematice syndromu zavrženého rodiče v Jičíně 17.11.2017.

V programu předáme své zkušenosti, videonahrávky, odborné příspěvky z naší i zahraniční praxe a zajistíme pro vás dostatek diskuze. Využijte další příležitost setkat se, seznámit se, podělit se o starosti i radosti spojené s výchovou vlastních dětí. Registrujte se včas na adrese PAPAZIAN@UNIE-OTCU.CZ.

Seminář o Syndromu zavrženého rodiče chceme uspořádat z důvodu narůstajících případů a s nimi spojených dotazů. Účast přislíbilo dost rodičů s osobní zkušeností. Na mnoha seminářích a konferencích je dáván prostor k vyjádření kdekomu, jen ne postiženým rodičům. Proto slibujeme dostatek prostoru pro - dobrovolné - osobní sdílení. Budeme promítat videonahrávky s následnou diskuzí.

Přijeďte tedy 17. listopadu 2017, registrace od 9 hodin, program od 9.30 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné, ovšem prospěšnou činnost Unie otců můžete podpořit na účtu 2508622379/0800. Můžete také podpořit ty, pro které je finančně náročná samotná cesta.Pochod za ukradené děti

Na státní svátek 28. října od 10 hodin se v Praze bude konat další ročník Pochodu za ukradené děti, který povede z Václavského na Staroměstské náměstí. Měl by připomenout, že u nás existuje řada dětí, které byly doslova ukradeny oběma rodičům a předány do ústavu nebo pěstounům. A ještě větší množství dětí, které byly ukradeny jednomu rodiči druhým rodičem, dokonce za podpory soudů a sociálky.

Začneme u sochy svatého Václava, kde by mělo proběhnout několik krátkých proslovů. Pak se vydáme pomalou chůzí na Staroměstské náměstí, kde akci zakončíme. Po cestě budeme hledat ztracená práva dětí, o kterých se stále mluví, ale v praxi se kamsi vytrácejí. Zkusíme se proto podívat, zda se někde neschovávají.

Symbolem pochodu je prázdný kočárek. Má symbolizovat chybějící děti, které byly ukradeny svým rodičům nebo jednomu z nich. Uvítáme proto, když si jej účastníci vezmou s sebou, třeba jen prázdné golfky. Potěší nás ovšem, i když nás lidé přijdou podpořit s kočárky obsazenými (svými dětmi), se svými známými a příbuznými nebo prostě jen sami.


Mezinárodní oslavy Dne otců 2017 v Praze

Dnes slavíme! Zveme vás na Mezinárodní oslavy Dne otců na Václavském náměstí v Praze u sv. Václava v neděli 18.6. 2017 od 10 hodin

Program:

1) Význam otcovství a oslav Dne otců

2) Vyhlášení ceny Otec roku 2016

3) Pozdravy zahraničních hostů

4) Několik příběhů rodičů a dětí postižených soudním systémem (diskriminace na základě pohlaví ze stran soudů, OSPODů, soudních znalců)

Děkujeme za Vaši snahu podílet se zodpovědně na výchově svých dětí.Národní týden manželství 2017


ČT 168

Manželka tajně zplodí nemanželské dítě. Manžel je v dobré víře vychovává jako vlastní. Dětí mají právo znát svého biologického otce!


TV reportáž Unie otců před panem prezidentem:

Další skandální případ odebrání dětí, porušení práva na rodinný život, zneužití pěstounské péče, destruktivní činnosti OSPOD a dalších "odborníků," Barnevernet v ČR:

http://www.barrandov.tv/video/70341-nase-zpravy-25-6-2016
6. český Den otců v Praze"

Hodně štestí, otcové. Oslavujme dnes.

Děkujeme za Vaši snahu podílet se zodpovědně na výchově svých dětí.

19.6.2016 v 10:00–12:00, Plzeňská ulice, Praha 5 (před obchodním centrem Nový Smíchov)

https://www.facebook.com/events/270018210018429/?active_tab=highlightsÚstavní soud: "Při úpravě styku rodičů s dítětem platí zásada, že oba rodiče mají právo pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou"

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil výroky III a IV rozsudku Krajského soudu v Plzni, protože jimi byla porušena základní práva stěžovatele na rodinný život a na péči o děti zaručená čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Právní věty:

I. Rozhodují-li obecné soudy o úpravě styku rodičů s dítětem, nutno vycházet z toho, že oba rodiče mají právo pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou a podílet se na jeho výchově; tomu odpovídá právo dítěte na péči obou rodičů.

II. Svěří-li proto soud dítě do péče jednoho z rodičů, pak by mělo být dítěti umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byla tato zásada co nejvíce naplněna. Stát proto může do těchto práv rodičů a dětí podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod zasáhnout pouze, je-li to nezbytně nutné; tak tomu není v případě, kdy úprava styku rodičů s dítětem dosažená u nalézacího soudu není ve zjevném rozporu se zájmem dítěte a žádný z rodičů ji vůbec nebo v principu v odvolacím řízení nerozporoval.

http://www.usoud.cz/aktualne/pri-uprave-styku-rodicu-s-ditetem-plati-zasada-ze-oba-rodice-maji-pravo-pecovat-o-di/


Podporujeme Národní týden manželství

Na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně v únoru 2016


Pobyt malých dětí v ústavu stojí dvakrát víc než život u pěstounů

vydáno: 25.12.2015 Autor: ČTK Praha - Pobyt malého dítěte v ústavu stojí stát víc než dvakrát tolik peněz co život v pěstounské rodině. Sociální práce, která má bránit odebrání dětí, je dokonce patnáctkrát levnější. Zatímco rok v ústavu vyjde na víc než půl milionu korun ročně, dlouhodobá pěstounská péče stojí zhruba 243.000 korun a prevence kolem 33.500 korun. Spočítala to organizace na pomoc dětem Lumos.

"Náklady na pobyt stovky dětí v dětských domovech odpovídají nákladům na terénní sociální práci s ohroženými rodinami, ve kterých žije téměř 1200 dětí," uvedla organizace. Doporučuje víc investovat do prevence, podpory biologických rodin a služeb pro ně.

Česko léta sklízí kritiku domácích i zahraničních institucí za roztříštěnost péče a vysoký počet dětí v ústavech. Podle vedení asociace Dítě a rodina je ČR poslední zemí v Evropě, v níž je možné do dětských domovů posílat děti do tří let. Ministerstvo práce uvedlo, že dětí v ústavech postupně ubývá. Na konci loňska v domovech bylo kolem 1200 dětí do tří let, v roce 2010 téměř 2000.

Roční pobyt v domově pro děti do tří let loni stál 530.544 korun. Organizace Lumos vycházela z údajů o dotacích za rok 2014, které získala z monitoru státní pokladny ministerstva financí. Počítala s 25 z 30 dětských domovů pro malé děti a se 100 ze 144 domovů pro starší chlapce a děvčata. Cena odráží i to, že ústavy nebyly plně obsazené - pro malé děti ze čtyř pětin a pro větší z 86 procent.

Podle autorů budou celkové náklady ještě vyšší. Domovy totiž nefungují jen s financemi od státu, ale mají i částky ze soukromých zdrojů. "Ty se pohybují v řádu několika procent," upřesnila organizace Lumos.

Levnější než ústav je profesionální pěstounská péče na přechodnou dobu. Loni za rok stála zhruba 423.600 korun. Autoři vycházeli z odměn a příspěvků pro pěstouny, které stanovuje zákon. Zahrnuli do výdajů i odvody na sociální a zdravotní pojištění. "Čistá měsíční mzda pěstounů na přechodnou dobu se pohybuje kolem 16.000 korun a 4500 činí příspěvek na potřeby dítěte," upřesnili autoři.

Dlouhodobá pěstounská péče loni přišla na 243.240 korun. Roční pobyt v zařízení po okamžitou pomoc, jako jsou třeba klokánky, stál zhruba o 30.000 víc. Lumos podotýká, že ve skutečnosti je suma vyšší. Také dětské azylové domy mívají i peníze od sponzorů a z dalších zdrojů.

Nejlevnější je terénní sociální práce. Jejím cílem je pomoci rodinám a zabránit odebírání dětí. Organizace Amalthea vyčíslila náklady na rodinu na 75.000 korun, tedy v průměru na 2,24 dítěte. Na jedno dítě tak připadá 33.480 korun. Částka zahrnuje celkové výdaje na mzdy sociálních pracovníků i na provoz. Autoři vycházeli ze svých dat za rok 2013, 2014 a za letošek při práci v 69 rodinách, v nich žilo 155 dětí.

Na ochranu dětí se vydává kolem 8,2 miliardy ročně. Do ústavů plyne víc než polovina sumy, do prevence asi desetina. Ministerstvo práce by rádo část peněz pro ústavy přesměrovalo do služeb pro rodiny. Ohrožené děti mají na starosti resorty práce, školství a zdravotnictví. Ministryně Michaela Marksová (ČSSD) by péče chtěla sjednotit pod svůj úřad. Sloučení doporučuje i Lumos a další organizace.

Organizaci Lumos Foundation založila v roce 2004 autorka knih o Harrym Potterovi J. K. Rowlingová. Nadace prosazuje změnu systému péče, aby děti mohly vyrůstat v rodinách a nemusely do ústavů. Česká pobočka vznikla v roce 2008.

Péče

Částka

Dětský domov pro děti do tří let

530.544

Pěstounská péče na přechodnou dobu

423.600

Dětský domov

394.200

Zařízení pro okamžitou pomoc, například klokánky

273.600

Dlouhodobá pěstounská péče

243.240

Terénní sociální práce s rodinou

33.480

Zdroj: Lumos

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pobyt-malych-deti-v-ustavu-stoji-dvakrat-vic-nez-zivot-u-pestounu/1296532


Kvůli týrání musí každý rok z rodin stovky dětí, počet roste

vydáno: 06.01.2016 Autor: ČTK

Praha - Kvůli týrání, zneužívání a zanedbávání musí každoročně domov opustit stovky dětí. Počet postupně roste. Přibývá ale také případů, které sociální pracovníci řeší. Za posledních deset let se množství kauz víc než zdvojnásobilo. Zatímco v roce 2005 se úřady zabývaly asi 4000 případů, v roce 2014 jich bylo už skoro 8500. Vyplývá to z ročních výkazů ministerstva práce o ochraně dětí. Podle expertů za přibýváním případů je hlavně větší všímavost okolí.

V roce 2014 sociální pracovníci evidovali 8487 týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí - 4044 chlapců a 4434 děvčat. K příbuzným, pěstounům, do azylového domu či ústavu muselo odejít 600 hochů a 648 dívek. Údaje za loňský rok ministerstvo práce zveřejní nejspíš na jaře.

V roce 2013 řešili sociální pracovníci 7527 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Tisícovka kvůli špatnému zacházení musela z domova odejít. O rok dřív byl počet kauz zhruba stejný, k příbuzným či do zařízení putovalo 920 hochů a dívek. V roce 2005 se úřady věnovaly bezmála 4000 případů, čtyři stovky musely kvůli své ochraně k příbuzným, pěstounům či do azylových domů.

Senátorka a prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová už dřív řekla, že česká společnost násilí na dětech stále vnímá jako součást výchovy. Rostoucí počty případů týrání podle ní ukazují ale na větší všímavost okolí, které bití dětí mlčky nepřehlíží. "To vidím jako jednu z cest, jak zabránit utrpení dětí," řekla už dřív Baudyšová.

Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva a nyní ředitelka nadace Monika Šimůnková už dřív zmínila, že by se mělo začít pracovat s rodinou už při prvním podezření. Zabránilo by se tak problémům do budoucna. Takový systém péče a prevence podle Šimůnkové v Česku zatím chybí.

Nedostatek služeb a pomoci rodinám kritizují i další organizace na pomoc dětem. Asociace Dítě a rodina tlačí na rozvoj systému péče o ohrožené děti a na zvyšování kvality služeb. Některé organizace uvádějí, že za odebíráním dětí bývá často i sociální situace a nevhodné bydlení.

Experti na problematiku ochrany dětí uvádějí, že pokud by řada domácností dostala včasnou podporu, nemusely by se z nich děti vůbec odebírat. Pokud už by k tomu úřady přikročily, měli by se chlapci a děvčata po vyřešení problémů vrátit domů, nebo by se měli co nejrychleji dostat do náhradní rodiny.

Posílení služeb pro rodiny a prevence má v plánu i ministerstvo práce. Ministryně Michaela Marksová (ČSSD) by ráda část peněz z ústavní péče přesměrovala do včasné pomoci i následné podpory. Problematiku, kterou má vedle jejího úřadu na starost i resort zdravotnictví a školství, by ráda sjednotila pod své ministerstvo. Do prevence nyní putuje jen necelá desetina ze zhruba osmi miliard korun na péči o ohrožené děti.

Počet případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a počty dětí, které kvůli nevhodnému zacházení musely opustit domov:

Rok

Počet případů

Umístění dětí mimo domov

2005

3977

412

2010

5787

878

2011

6642

982

2012

7525

920

2013

7527

1015

2014

8478

1248

Zdroj: Roční výkazy ministerstva práce o sociálně právní ochraně dětí za jednotlivé roky

http://www.ceskenoviny.cz/krimi/zpravy/kvuli-tyrani-musi-kazdy-rok-z-rodin-stovky-deti-pocet-roste/1299918


Slavnostně vyhlášen Otec roku 2015

Unie otců ocenila celoživotní přínos a pomoc Mgr. Zbyňka Šimůnka


PhDr. Václav Mertin z Katedry psychologie Filozofické fakulty UK pro Unii otců

Podporujme ty, kteří podporují spravedlivý podíl obou rodičů na výchově dětí

Odborné sdělení: "Patříme k zemím s vysokým výskytem rozvodů. Jejich míra se již několik let pohybuje mezi 45 až 50%. Z celkového počtu manželství rozvedených v roce 2013 bylo 57,1% s nezletilými dětmi. Pedagog bývá jedním z prvních dospělých mimo rodinu, který může pozorovat negativní vliv rozpadu rodiny na dítě. Vzhledem ke každodenním kontaktům si všimne změn snadněji než např. lékař, který vidí dítě jednou za čas. Podobně psycholog obtížně odhaduje z jedné návštěvy, bez znalosti vývoje dítěte, míru následků. Učitel tak bývá smutným svědkem následků, kterými dítě trpí při roztržení rodiny a ztrátě jednoho z rodičů."


Unie otců k zasedání synody o rodině (zkráceno)

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

Vážený otče biskupe,

Unie otců – otcové za práva dětí je nejstarší otcovskou organizací v naší zemi, která spojuje a zastupuje muže bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či náboženského přesvědčení. Naše činnost vychází z přirozeného práva dětí na výchovu oběma rodiči, z práva rodičů vychovávat vlastní děti, z mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, z Listiny základních lidských práv a svobod...

Přejeme si, aby si společnost a její instituce více cenila rodičů, kteří vychovávají řádně své děti.

Se zájmem sledujeme zasedání biskupské synody o rodině. Přijměte od nás povzbuzení a podporu v důrazu na nerozlučitelnost manželství, i když je náročná a v naší západní kultuře nepopulární.

Někteří z nás byli fascinováni katolickou naukou o manželství. Hojné zpětné zneplatňování manželství ale vrhá špatné světlo na církev, na její věrohodnost. Při problémech manželů je potřeba více mluvit o věrné lásce a oběti, o možnosti odluky manželů. Nezapomínejme, že i Nový zákon zmiňuje první oklamání ženy. To může mít dnes podobu snahy nejprve utéct z manželství a odcizit děti vůči otci a následně vstoupit do nového vztahu. Nezapomínejme, že i soudci, soudní znalci, pracovnice sociálně právní ochrany dětí a advokáti mohou rodinné vztahy spíše zhoršovat.

Z naší praxe musíme potvrdit nebezpečí šíření teorie a praxe genderu, feminismu. Naopak vítězstvím a řešením vždy bude vzájemná láska a Boží řád výstižně popsaný např. v epištole Titovi:


Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.“


(Kralický překlad zní: „Tak také i staré ženy ať chodí zbožně, dobrým věcem učící, aby mladice vyučovaly, kterak by muže své i dítky řádně milovaly, byly šlechetné, čistotné, netoulavé, dobrotivé, mužům svým poddané, aby nebylo dáno v porouhání slovo Boží.“)


S pozdravem a přáním pokoje Ing. Valentin Papazian, předseda a sociální pracovník Unie otců

Mezinárodní konference Rodina a profese - konflikt nebo harmonie?

Na pozvání europoslankyně Michaely Šojdrové se v pátek 26. června v sídle českého Senátu uskutečnila tato konference. Mimo jiné bylo přítomno 6 europoslankyň z 5 různých zemí. Zapojili jsme se se svým příspěvkem (od 3.00 videa)."Neodkládejte mateřství na později"...


ČT 24, Události, komentáře

"Pane redaktore, já si dovolím Vás napomenout. Vy jste tady v přímém přenosu opakovaně označil rodiče, kteří neplatí výživné jako lajdácké rodiče. Já Vás chci vyzvat, abyste respektoval důstojnost obou rodičů... Jestliže budou mít oba rodiče spravedlivý podíl na výchově svých dětí, přiměřeně odpadne hodně tahanic o výživné."

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370319/obsah/388840-bude-alimenty-platit-stat


Unie otců pro ČT, pořad 168

Vymáhání výživného je jen konec problému a tím je nezaměstnanost a svévole soudů ve stanovování výše výživného. Jestliže tu bude otec nespokojený s tím, jak nízký má rozsah styku s dítětem, přestože tu jsou nálezy Ústavního soudu o střídavé péči, tak se mu může soudkyně mstít tím, že mu vypálí vysoké výživné. Pozn.: Ve Francii, Irsku, Německu, Nizozemí, Belgii, Velké Británii a Lucembursku je minimální měsíční mzda vyšší než 40 tisíc korun...


Jak je to s tím výživným, L. Meszner v Senátu PČR


Interpelace europoslance Zdechovského na komisařku Věru Jourovou

kvůli diskriminaci mužů v České republice při soudních sporech o dítě!Unie otců oslovila europoslance Tomáše Zdechovského


Otec roku Tomáš Jadlovský:


Unie otců v Senátu ČR - příspěvek při veřejném slyšení výboru


Trestná činnost soudců

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS UPOZORNILA NA PROVÁZANOST JUSTICE S MAFIÍ.

Žaloba: - nerespektování a porušování Ústavy ČR čl. 3, čl. 90, čl. 95

 • porušování Listiny základních práv a svobod čl. 11, odst. 3, čl. 38, odst. 2,

čl. 37, odst. 2, čl. 36, odst. 3, čl. 36, odst. 1.

 • porušování zákona č. 6/2002 Sb. – povinnosti soudců

 • podvod – trestní zákon § 209

 • zneužití pravomoci úřední osoby – trestní zákon § 329

 • nadržování – trestní zákon § 366

 • zločinné spolčení při výkonu práva ve funkci soudce – trestní zákon § 129

Žalováni byli pro neplnění povinností soudců, nerespektování Ústavy ČR a trestná jednání.

Žalovaní soudci se i přes výzvu soudu odmítli k žalobě vyjádřit. Žaloba nebyla do současnosti projednána, a je tak umožněno žalovaným soudcům v trestném jednání pokračovat.

Tato žaloba přímo navazuje na již podanou žalobu na soudce.

Porušování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod se týká:


 • Čl. 90 Ústavy ČR. Soudci neposkytují ochranu právu, ale poskytují ochranu trestné činnosti, a zajišťují pachatelům trestného jednání neoprávněný prospěch.

 • Čl. 95 Ústavy ČR. Soudci se neřídí zákonem, ale zákony vědomě porušují.

 • Čl. 3 Ústavy ČR – Listina základních práv a svobod:

 • Čl. 11, odst. 3 – nerespektují vlastnické právo

 • Čl. 36. odst. 1 – nerespektují právo na spravedlivý soudní proces

 • Čl. 36, odst. 2 – soudci nevědí, co znamená právo na soudní ochranu, odmítají přezkoumat rozhodnutí, týkající se základních práv a svobod

 • Čl. 36, odst. 3 – odmítají projednat náhradu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím soudu

 • Čl. 37, odst. 2 – opakovaně nerespektují právo na právní pomoc v řízení před soudy

 • Čl. 38, odst. 2 – hrubě porušují právo na soudní jednání bez zbytečných průtahů.


Na uvedené protiústavní jednání nereagují správy soudu všech stupňů, ani Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dne 21. 1. 2014 je na porušování zákonů soudci české justice upozorněn Výbor pro bezpečnost Parlamentu ČR se žádostí o umožnění předložení důkazů, prokazujících závažná porušování zákonů soudci české justice. Do současnosti nebyla žádost projednána.


Na žalované soudce bylo postupně podáváno trestní oznámení na Policii ČR.


Podpořte petici 13 změn opatrovnické justice

Rozchod rodičů děti velmi trápí, i když to často skrývají a nedávají najevo. Český stát je však k potřebám a zájmům dětí velmi krutý. Děti jsou pro něj věcí, o kterou je třeba vést soudní spor, jako by se jednalo o dům, televizor či automobil. Podpořte změnu ve prospěch našich dětí. Nečekejte, až se Vás jednou zeptají, proč neměly nablízku maminku i tatínka, a co Vy jste udělal(a) proto, aby tomu tak nebylo. Žádáme změnu Nového občanského zákoníku, Občanského soudního řádu, zákona O soudech a soudcích a dalších souvisejících zákonů ve znění následujících odstavců:

http://www.kdejsitato.cz/pravo-a-spravedlnost/zmeny-opatrovnicke-justice.htmlUnie otců na ČT - Máte slovo


Praxe je taková, že výsledek činnosti sociálně právní ochrany dětí a justice je v podstatě pomoc rozvrátit manželství, pomoc rozvrátit vztah mezi dítětem a rodičem... Smyslem nového občanského zákoníku je ...obraťte se na právníky...