Zajímavá konference – aneb příběh k zamyšlení

 

Kdy přesně na den se konala konference, z které máme následující zápis, se nepodařilo zjistit. Nicméně ke škodě i naší země se závěry z ní zatím daří účastníkům toho pochybného, čertovského shromáždění plnit až příliš dobře:

 

„Za tím stojí démoni.“ – to vykřikl Jan Klas, biskup Jednoty bratrské (církve, kterou kdysi vedl Jan Amos Komenský), na schůzce, kde se probírala situace dnešní rodiny, rozvodovosti a mimořádně negativního působení mj. našeho opatrovnického soudnictví…

 


Ďábel svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl:

 

„Nemůžeme lidem zabránit konat dobro (fuj), číst Bibli či chodit do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby poznali pravdu a toužili po Bohu. Tak ať si chodí třebas do těch kostelů.“

 

„ALE připravme je o čas, který mají Bohu věnovat.“

 

„Právě toto od vás chci“, řekl ďábel:

 

„Zabraňte jim, aby byli v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné spojení.“

 

„A jak to máme dělat?“, zvolali démoni.

 

„Nejdříve se snažte, aby lidé byli pořád zaneprázdněni nedůležitými věcmi a vymyslete si spoustu možností, jak zaměstnat jejich mysl“, pokračoval ďábel.

 

„Pokoušejte je, aby utráceli a utráceli a půjčovali si peníze. Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spoustu planého času. A také přesvědčte jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně jen proto, aby si mohli dovolit žít prázdný život.

 

A hlavně jim zabraňte trávit čas s dětmi!“

 

„Až bude jejich mysl plně zaměstnána mamonem, budou sobečtí a nebudou ochotni pomáhat druhým.“

 

„Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli Hlas svého opravdového Boha.“

 

„Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, aby doma měli stále puštěné televizory, DVD přehrávače či počítače. Já už zařídím, aby tam slyšeli a viděli jen samé ohlupující a bezbožné věci. Dohlédněte také na to, aby v každém obchodě a restauraci neustále vyhrávala světská hudba. To vše zcela zaměstná jejich mysl a přestanou hledat Boha.“

 

„Dbejte na to, aby měli na stolcích u kávy spoustu časopisů a novin. Čtyřiadvacet hodin denně útočte na jejich mozek zprávami – mými zprávami. Při řízení je vyrušujte billboardy – mými billboardy – jiné nepřipouštějte, zničte - přirozeně, jak jinak - ehm.“

 

„Naplňte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami a nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi.“

 

„V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky, aby muži začali věřit, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být nespokojení se svými manželkami. A aby manželky začaly být nespokojené samy se sebou a honily se za pomíjejícími přeludy.“

 

„Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, než aby mohly v noci milovat své muže. Přidejte jim k tomu bolesti hlavy. Pokud nedají svým mužům potřebnou lásku, začnou si ji hledat jinde.“

 

„To jejich rodiny počne rozbíjet.“

 

„Pokud to bude málo účinné, nebude to stačit (ehm, asi nebude), pak neustále útočte na mysl žen, pokoušejte je, aby nenásledovaly své muže, aby promarňovaly svá nejkrásnější plodná léta pohodlností, rozmařilostí, falešnými radovánkami a kariérou, na kterou stejně nebudou stačit. Děti pak budou rodit až jako staré a ošklivé a mnohé z nich je pak ani nestačí mít vůbec. Řekněte jim, že je to tak normální a moderní a ony vám to budou věřit. Jejich stáří pak bude plné samoty, stesku a zoufalství (cha, cha, cha, cha ….).“

 

„Říkejte jim, že mohou neposlouchat muže a odkládat své maličké děti, když si chtějí „užívat“ ještě života – že je to ta pravá svobodná volba.“

 

„Nalhávejte ženám neustále, že mohou být nezávislé, svobodné. A že mohou vládnout mužům – že to je ta pravá ženská zralost a velikost – Evě jsem již v ráji nakukal, že může být jako Bůh a jak to fungovalo! A Ráj skončil … cha, cha, cha...“

 

„Ano, démoni. Vetřete se do orgánů států, buďte všude a pomáhejte ženám. Ne doopravdy – samozřejmě - ale k tomu, co chci já. Ať mají zpočátku snadné mi posluhovat. (Otevřeně si do nich kopnu až později – vždyť jsou tak hloupé.) “

 

„Až se jejich rodiny rozpadnou - to bude mé největší vítězství!“

 

„Pak mi vybírejte děti, které z rozpadlých či oslabených rodin odebereme. A ty děti mně noste!!! Noste mně jich čím dál víc a víc spolu s těmi odloženými. Já už si s nimi poradím. (Farmaceutické firmy, vojáci, politici, mafiáni a další mocní neodolají pokušení z tohoto rozkošného materiálu – nato příliš touží po penězích a vlivu... cha, cha, cha.)

 

„A ten zbytek, co se nebude hodit na špinavé kšefty, já sám vychovám – znetvořím jejich dušičky. Některé si speciálně vyberu a předhodím je teploušům. A vůbec, bez řádných rodin snadněji budou všechna ta děcka sklouzávat k drogám, páchat sebevraždy ….cha, cha, cha ...“

 

„Ale hlavně, démoni, hlavně nepouštějte ty děti (odložené nebo z rozpadlých rodin) k otcům. Ti by je příliš dobře chránili a mohli by přitom naší past i prohlédnout..“

 

„A já bych se svého pekla na zemi pak nikdy nedočkal.“