Kontakt

Sociální pracovník podle možnosti na tel.čísle 724245175, event. pověřený pracovník 739692661
e-mail: info@unie-otcu.cz

předseda:
Ing. Valentin Papazian, papazian@unie-otcu.cz
místopředseda: Mgr. Daniel Nebeský
místopředseda: Ing. Aleš Hodina, hodina@unie-otcu.cz
čestný předseda: Ing. Václav Bartoš (+)

Facebook: Unie otců

Youtube: Unie otců

Prospěšnou činnost Unie otců - otcové za práva dětí, z.s. (IČ 48132161) podpořte na našem účtu 2508622379/0800
Budeme vděčni za spolupráci s vámi i za finanční příspěvky pro naši činnost. Děkujeme za váš dar.